Věc Smluvní partner Cena (Kč vč. DPH) Datum
pdfDodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 10. 9. 201917.62 MB Navláčil stavební firma, s.r.o.  72.708.429,02 17.12.2020
pdfFaktura - majáková sestava292.27 KB Jakub Grégr 60.802,50 23.11.2020
pdfVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace1.56 MB FK 1932 Hrušovany u Brna, z.s. 56.000 19.11.2020
pdfSmlouva o dílo - Venkovní rolety SOKEC3.40 MB Univers Tech s.r.o. 338.791,41 10.11.2020
pdfDodatek smlouvy o dílo č. 4 Sokec projektová dokumentace445.15 KB caraa.cz s.r.o. 278.300 9.11.2020
pdfSmlouva o zřízení věcného břemene č. HO-014330063129/0032.44 MB E.ON Distribuce, a.s. 232.700 19.11.2020
pdfSmlouva o dílo - Prostorová akustika pro SOKEC5.23 MB AVETON s.r.o.

2.754.788

18.11.2020
pdfDodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 14. 7. 2020428.34 KB AVETON s.r.o. - 29.9.2020
pdfSmlouva o dílo na provedení autorského dozoru projektanta2.50 MB MIMOTO s.r.o. 189.728 23.9.2020
pdfPříkazní smlouva o výkonu technického dozoru a koordinátora BOZP2.09 MB Domia s.r.o. 173.030 22.9.2020
pdfSmlouva o dílo č. 51/20201.38 MB TR ANTOŠ s.r.o. 407.725 22.9.2020
pdfSmlouva o dílo č. J008-0262.06 MB Svoboda a syn s.r.o. 5.086.306 15.9.2020
pdfDodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. J008/2020/017.09 MB Svoboda a syn s.r.o. 127.390,15 4.8.2020
pdfSmlouva o dílo - geodetické měření a pasport budovy1.45 MB Vladimír Nohel 78.000 6.8.2020
pdfSmlouva o dílo - dodávka audiovizuální techniky4.10 MB AVETON s.r.o. 925.546 14.7.2020
pdfVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace1.61 MB T.J. Sokol Hrušovany u Brna 120.000 10.8.2020
pdfDodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. J008/2020/017.09 MB Svoboda a syn, s.r.o. 127.390,15 4.8.2020
pdfFaktura č. 2020000279 cisternová nástavba319.09 KB SIMED s.r.o. 183.920 22.7.2020
pdfFaktura č. 2120000233 Dodávka venkovní kamery s montáží291.56 KB PERFECTED s.r.o. 75.889,70 9.7.2020
pdfFaktura - zhotovení projektové dokumentace - byt 56/1287.75 KB Ing. Robert Liška 65.000 18.5.2020
pdfFaktura - terénní úpravy na skládce317.30 KB Bohumil Toman 65.824 28.4.2020
pdfFaktura - havarijní opravy vozovek a kanalizace327.18 KB Bohumil Toman 126.203 16.4.2020
pdfFaktura - mobilní eko-sklad na sběrný dvůr304.33 KB MEVA-TEC s.r.o. 164.414,80 14.4.2020
pdfFaktura - uložení kabelu do výkopu330.37 KB PERFECTED s.r.o.  76.849  18.3.2020 
pdfFaktura - pronájem drtící jednotky na stavební suť340.68 KB DALU revocery s.r.o.  195.500 21.1.2020 
pdfDarovací smlouva427.78 KB BETÁNIE - křesťanská pomoc, z. ú. 250.000  16.6.2020 
pdfVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace1.64 MB SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hrušovany u Brna, z.s. 90.000 15.6.2020
pdfDodatek č. 2 Smlouvy o dílo uzavřené 6. 6. 2016490.65 KB FCC Česká republika, s.r.o. - 10.6.2020
pdfVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace1.63 MB Táborníci Hrušovany u Brna, z.s.  100.000  10.6.2020
pdfDarovací smlouva390.62 KB Diecézní charita Brno, Oblastní charita Rajhrad 60.000  4.6.2020 
pdfVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace1.65 MB FK 1932 Hrušovany u Brna, z.s. 140.000  8.6.2020
pdfSmlouva o sdružených službách dodávky plynu6.25 MB Pražská plynárenská, a.s. 27.5.2020 
pdfSmlouva o zajištění financování sociálních služeb v rámci dotačního programu843.62 KB Město Židlochovice 184.736 15.5.2020 
pdfPojistná smlouva - pojištění podnikatele a právnických osob číslo 41817415617.33 MB Generali Česká pojišťovn a.s. 86.571  4.5.2020
pdfKupní smlouva - část pozemku 765/1, k. ú. Hrušovany u Brna956.17 KB   68.800  20.4.2020
pdfSmlouva o poskytnutí příspěvku na spolufinancování výstavby pavilonu přírodních věd a rekonstrukci školní jídelny Židlochovice II. stupeň776.93 KB Město Židlochovice 7.732.634 6.4.2020
pdfVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace146.10 KB FK 1932 Hrušovany u Brna, z.s.  170.000 25.2.2020 
pdfPříkazní smlouva o výkonu technického dozoru investora a koordinátora BOZP Modernizace bytů 2231.96 MB Domia s.r.o. 87.120 11.3.2020
pdfDodatek č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 6. 6. 2016 - navýšení o inflaci vyhlášenou ČSÚ za rok 2019876.41 KB FCC Česká republika a.s.  - 28.2.2020 
pdfKupní smlouva (poz. 592/26, k. ú. Hrušovany u Brna)673.39 KB   100.000 13.3.2020
pdfKupní smlouva (poz 582, 583/1, 584, k. ú. Hrušovany u Brna)855.01 KB   14.300.000 13.3.2020 
pdfSmlouva o dílo č. J008/2020/01(modernizace bytů)2.30 MB Svoboda a syn, s.r.o.  2.669.319,55 5.3.2020
pdfVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace146.10 KB FK 1932 Hrušovany u Brna 170.000 25. 2. 2020

 

Zpět nahoru