Obsahuje aktuálně platné obecně závazné vyhlášky obce. Zneplatněné OZV jsou k nahlédnutí pouze na obecním úřadě.


 

Aktuální obecně závazné vyhlášky obce 

naleznete kompletně ve sbírce právních předpisů

odto místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství45.55 KB OZV 4/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

pdfo místním poplatku za užívání veřejného prostranství112.77 KB
docPříloha OZV24 KB

11_ozv-priloha-2a-.png

11_ozv-priloha-2b-.png

OZV 3/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
pdfo místním poplatku ze psů83.00 KB OZV 2/2023 o místním poplatku ze psů
pdfOZV_o_nočním_klidu.pdf97.1 KB OZV č. 1/2023 o nočním klidu
pdfOZV 3/2021186.83 KB OZV č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
pdfOZV č. 2/2021214.36 KB OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
pdfOZV č. 1/202191.49 KB OZV č. 1/2021, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2020,kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2020,o evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů
pdfOZV č. 3/202089.37 KB OZV č. 3/2020, kterou se ruší obecně závazná vyhláška obce č. 2/2001 Řád veřejného pohřebiště v Hrušovanech u Brna
pdfOZV č. 1/202061.76 KB OZV č. 1/2020, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy
pdfOZV č. 5/201989.13 KB OZV č. 5/2019 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst
pdfOZV č. 4/201989.21 KBpngOZV_č._4_2019_příloha_2a.png232.15 KBpngOZV_č._4_2019_příloha_2b.png135.26 KBpdfOZV_č._4_2019_příloha_1.pdf57.74 KB OZV č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
pdfOZV č. 1/201985.70 KB OZV č. 1/2019 o místním poplatku ze psů
pdfOZV 7/20171.47 MB OZV 7/2017, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
pdfOZV 5/2017231.75 KB OZV 5/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy (Ledce)
pdfOZV 4/2017232.90 KB OZV 4/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy (Ledce)
pdfOZV 2/2017231.88 KB
OZV 2/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy (Sobotovice)
pdfOZV 1/2017931.02 KB OZV 1/2017, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání
pdfOZV 4/2016371.11 KB OZV 4/2016, o regulaci provozování hazardních her
pdfOZV 3/2016445.84 KB OZV 3/2016 o nočním klidu
pdfOZV 2/20161.32 MB OZV 2/2016 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky
pdfOZV 1/2014829.2 KB OZV 1/2014, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Hrušovany u Brna a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
pdfOZV 1/2012247.46 KB OZV 1/2012, kterou se stanovuje koeficient pro výpočet daně z nemovitosti
pdfOZV 4/20114.21 MB OZV 4/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
pdfOZV 2/2009.pdf273.64 KB OZV č. 2/2009, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška Obce Hrušovany u Brna a stanovuje se koeficient pro výpočet daně z nemovitosti
pdfOZV 1/2009239.32 KB OZV 1/2009, kterou se zřizuje obecní policie v Hrušovanech u Brna
pdfOZV 4/20081.92 MB OZV 4/2008, kterou se vydává požární řád obce Hrušovany u Brna
pdfOZV 2/2008273.79 KB OZV 2/2008, kterou se stanoví společný školský obvod Základní školy Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
pdfOZV 6/2007501.17 KB OZV 6/2007 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku
pdfOZV 2/20072.38 MB OZV 2/2007 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním
pdfOZV 1/2006627.55 KB OZV 1/2006 o závazných částech změny č. II územního plánu obce Hrušovany u Brna
pdfOZV 2/20053.5 MB OZV 2/2005, kteoru se stanovují podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

 

 

Zpět nahoru