Objednávka zasílání hlášení obecního úřadu

Zde si můžete objednat zasílání hlášení obecního úřadu, vyplnění obou polí je povinné, jinak se formulář neodešle.

Abychom vám mohli vámi objednaná hlášení pravidelně zasílat, potřebujeme v souladu s aktuální právní úpravou o zpracování a ochraně osobních údajů, vyjádření vašeho souhlasu s jejich zpracováním. Informace o zásadách zpracování a vašich právech jsou uvedena níže.

V souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, uděluji tímto Obci Hrušovany u Brna, se sídlem Masarykova 17, Hrušovany u Brna. IČ: 00281824 (dále jen „Správce“), souhlas se zpracováním následujících osobních údajů:

Osobní údaje subjektu: Jméno, Příjmení, Emailová adresa

Účelem udělení souhlasu je: Zasílání hlášení obecního rozhlasu v Hrušovanech u Brna na vámi uvedenou emailovou adresu

Prohlášení správce o zásadách zpracování osobních údajů

Správce se při zpracování a ochraně osobních údajů řídí NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 a uplatňuje zásady, stanovené souborem vnitřních opatření. Jeho součástí jsou interní směrnice, kodexy, provozní řády, technická a organizační opatření, přijatá k ochraně zpracovávaných osobních údajů.

Zpracování osobních údajů je prováděno výhradně Správcem

Poučení pro subjekt osobních údajů

Beru na vědomí, že dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 mám právo:

  • udělený souhlas kdykoli odvolat, a to písemnou formou listinnou i elektronickou, doručenou Správci;
  • požadovat po správci informace, jaké moje osobní údaje zpracovává;
  • požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
  • vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a požadovat jejich aktualizaci nebo opravu;
  • požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů;
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na nadřízený dozorový úřad ÚOOÚ.

Na základě poskytnutých informací uděluji s výše uvedeným zpracováním svůj souhlas.

Tento souhlas, včetně odběru objednaných hlášení mohu kdykoli písemně odvolat prohlášením, zaslaným na adresu hlaseni@hrusovanyubrna.cz

Kontrolní kód Captcha slouží k potvrzení, že nejste robot.

Kód můžete napsat malými písmeny, není nutné dodržovat velikost písmen.

Zpět nahoru