V roce 2014 byla v rámci zkvalitnění služeb při odstraňování závad spuštěna nová webová aplikace, která občanům umožní aktivně se podílet na správě obce a hlášení závad.  

Aplikace pro hlášení závad v obci  je jedním z komunikačních kanálů mezi obcí a jejími obyvateli. Prostřednictvím této aplikace můžete jednoduše a pohodlně upozornit odpovědné pracovníky obce na závadu či nedostatek na majetku obce, veřejném prostranství, komunikacích, veřejném osvětlení, dopravním značení apod. V přehledu již nahlášených závad můžete zároveň sledovat průběh řešení Vašeho nahlášení.

V případě závad, které mohou ohrozit majetek či zdraví a vyžadující okamžitý zásah kontaktujte p. Hodece tel. 607 592 096 nebo strážníky Obecní policie na čísle 724 517 330.
Jakékoli podání či ohlášení v této aplikaci však nelze považovat za podání ve smyslu § 16 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Nahlásit závadu

Zpět nahoru