Formuláře, které se Vám mohou hodit

Volby

docŽádost o vydání voličského průkazu pro volby do Evropského parlamentu35.00 KB

Evidence obyvatel

pdfPrihlasovací lístek k trvalému pobytu52.46 KB

pdfŽádost o zrušení trvalého pobytu106.74 KB

Další formuláře

pdfPřihláška na vítání občánků165.80 KB

docPřihláška na vítání občánků29.50 KB

pdfOznámení o konání veřejné kulturní akce360.90 KB (taneční zábavy, diskotéky a jiné kulturní akce)

pdfŽádost o poskytnutí informace365.67 KB (ve smyslu zák. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím)

pdfŽádost o přidělení čísla popisného411.23 KB (dle zák. 128/2000 Sb.o obcích a vyhl. 326/2000 Sb. v platném znění)

pdfŽádost o vydání povolení k vjezdu pro nákl. automobily - celoroční272.90 KB (do částí obce označených dopr. zn. B4 s dod. tabulkou)

pdfŽádost o vydání povolení k vjezdu pro nákl. automobily - jednorázové271.56 KB (do částí obce označených dopr. zn. B4 s dod. tabulkou)

pdfFormulář pro vozidla do 3,5 t287.08 KB (povolení k vjezdu)

pdf Žádost o povolení ke kácení dřevin170.75 KB

docŽádost o povolení kácení41.50 KB (Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8, odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a § 8 odst. 3 vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb) 

pdfŽádost o zvláštní užívání místní komunikace nebo veřejného prostranství340.85 KB (žádost si můžete vyplnit, uložit do PC a zaslat jako přílohu na podatelnu OÚ)

docŽádost o zvláštní užívání komunikace-samojízdný pracovní stroj26.00 KB

docŽádost o pronájem bytu50.00 KB

pdfŽádost o povolení připojení sousední nemovitosti k silnici nebo místní komunikaci189.91 KB (sjezd na místní komunikaci - Silniční správní úřad)

pdfSmlouva o výpůjčce popelnice299.42 KB

pdfSmlouva o výpůjčce kompostérů145.40 KB

     

Další formuláře

Formuláře města Židlochovice, obce s rozšířenou působností

Zpět nahoru