V registru smluv se uveřejňují veškeré smlouvy v hodnotě nad 50 000 Kč (bez DPH) a jejich dodatky. Také se sem vkládají jednotlivé faktury (v dané hodnotě) v případě, že nebudou vyplývat z již uzavřených smluv. Výjimkou jsou nájemní smlouvy na byty a nebytové prostory, které se zveřejňovat nebudou.  Registr smluv a faktur je zaveden jako nástroj, přispívající ke zvýšení transparentnosti a otevřenosti obce. Každý občan může sledovat a kontrolovat zacházení obce s veřejnými financemi.


Věc Smluvní partner Cena (Kč vč. DPH) Datum
pdfDodatek č. 2 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK1002.67 KB Jihomoravský kraj 356 700 14.12.2021
pdfDarovací smlouva1.56 MB TYMET real estate s.r.o. - 22.12.2021
pdfSmlouva o dílo na zhotovení Změny č. 2 Územního plánu Hrušovany u Brna1.47 MB PS studio s.r.o. 66 500 29.11.2021
pdfFaktura č. 211350313.26 KB Zdeněk Hemala - Auto Hemala 77 254 3.11.2021
pdfDodatek č. 1 ke smlouvě Smlouva o dílo č. J008-0264.54 MB Svoboda a syn, s.r.o. 81.546,80 14.9.2021
pdfFaktura - daňový doklad č. 2021032307.15 KB ASFALTEROS s.r.o. 425 811,10 16.9.2021
pdfSmlouva o spolupráci4.54 MB TYMET real estate s.r.o. - 15.10.2021
pdfFaktura č. 20097014118.95 KB Petr Brázda 76 230 25.10.2021
pdfDaňový doklad č. 202100592183.84 KB Clean World s.r.o. 90 940 13.10.2021
pdfDodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 8. 2021 - Hrušovany rybářská chata - kanalizační přípojka360.47 KB VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. - 30.9.2021
pdfDodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 8. 2021 - Hrušovany rybářská chata - vodovodní přípojka380.29 KB VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. - 30.9.2021
pdfDodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 8. 2021 - Hrušovany rybářská chata - kanalizační přípojka393.50 KB VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. - 30.8.2021
pdfDodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 8. 2021 - Hrušovany rybářská chata - vodovodní přípojka405.02 KB VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. - 30.8.2021
pdfDodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 0495286169/LCD ze dne 3. 9. 2019440.76 KB Česká spořitelna a.s. - 6.10.2021
pdfFaktura - daňový doklad č. 210101325348.97 KB ROVEL spol. s r.o. 74 599 29.10.2021
pdfDarovací smlouva260.84 KB anonymizováno 100.000 11.10.2021
pdfPříkazní smlouva na výkon zadavatelské konzultační a poradenské činnosti1.93 MB PECOSTA, a.s. 114.950 29.9.2021
pdfDodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 083/LBNO/20213.70 MB STRABAG a.s. 120.063,75 29.9.2021
pdfDodatek č. 1 k příkazní smlouvě o výkonu technického dozoru a koordinátora BOZP (rybářská chata)440.18 KB Domia s.r.o. 187.333,41 14.9.2021
pdfDodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 083_LBMO_2021968.91 KB STRABAG a.s. 4.166.789,73 14.9.2021
pdfPojistná smlouva - Pojištění podnikatele a právnických osob č. 41817415617.46 MB Generali Česká pojišťovna a.s. 104.359 30.8.2021
pdfFaktura č. 1004/21317.29 KB STAVEBIK s. r. o. 172 213 12.8.2021
pdfSmlouva o dílo Hrušovany, rybářská chata - vodovodní přípojka1.60 MB VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 138.866 5.8.2021
pdfSmlouva o dílo Hrušovany, rybářská chata - kanalizační přípojka1.39 MB VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 229.028 5.8.2021
pdfSmlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK071137/21/OKH4.52 MB Jihomoravský kraj 50.000 23.7.2021
pdfSmlouva o dílo č. 102/LBNO/2021 (úprava křižovatky Komenského - Hybešova)3.27 MB STRABAG a.s. 430.437,34 23.6.2021
pdfSmlouva na zajištění autorského dozoru stavby „Úpravy ulice Masarykova“673.72 KB caraa.cz 60.500 2.7.2021
pdfSmlouva o zajištění financování sociálních služeb v rámci dotačního programu752.01 KB Město Židlochovice 237.379 23.6.2021
pdfSmlouva o dílo - stavebně technický průzkum Loosovy vily1.08 MB PhDr. Pavel Borský, CSc. 74.000 15.4.2021
pdfSmlouva o dílo (dodávka a instalace zařízení dálkového přenosu)1.23 MB PATROL group s.r.o. 143.061,93 28.6.2021
pdfVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace1.54 MB Mišlenka, z. s. 65.000 23.6.2021
pdfSmlouva č. 6/2021 (oprava hřbitovní zdi)3.27 MB STAMA GROUP s. r. o. 344.651,50 9.6.2021
pdfVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace1.52 MB Táborníci Hrušovany u Brna, z. s. 105.000 4.6.2021
pdfVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace1.54 MB T.J. Sokol Hrušovany u Brna 50.000 14.6.2021
pdfVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace1.56 MB SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hrušovany u Brna 100.000 14.6.2021
pdfVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace1.55 MB FK 1932 Hrušovany u Brna, z.s. 140.000 9.6.2021
pdfDarovací smlouva435.40 KB BETÁNIE - křesťanská pomoc, z. ú. 250.000 8.6.2021
pdfFaktura č. 20210254258.36 KB Stroje Polák s.r.o. 68 365 3.5.2021
pdfSmlouva o dílo č. 083/LBNO/2021 (úpravy ulice Masarykova)1.40 MB STRABAG, a.s. 4.033.347,66 27.5.2021
pdfDodatek č. 2 Smlouvy o dílo15.89 MB Navláčil stavební firma, s.r.o. 73.069.575,11 28.4.2021
pdfFaktura č. 2021/13210.54 KB Ing. Martin Dratva 93 424,60 26.5.2021
pdfDodatek č. 2 k příkazní smlouvě o výkonu technického dozoru investora a koordinárota BOZP452.11 KB Domia s.r.o 484.000 27.4.2021
pdfDodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 58961/20201.25 MB Univers Tech s.r.o. 96.013,20 20.4.2021
pdfSmlouva č. 3/2021 (kolumbárium)4.89 MB STAMA GROUP s.r.o. 1.200.579,40 31.3.2021
pdfDodatek č. 1 příkazní smlouvy o výkonu technického dozoru investora a koordinátora BOZP456.58 KB Domia s.r.o. 479.160; 9.2.2021
pdfVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace1.58 MB FK 1932 Hrušovany u Brna 170.000 1.3.2021
pdfDodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 58961_2020 Univers Tech s.r.o. - 26.2.2021
pdfDodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0495286169_LCD ze dne 3. 9. 2019495.87 KB Česká spořitelna, a.s. - 8.3.2021
pdfDodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 18. 11. 2020 (akustika Sokec)322.44 KB AVETON s.r.o. 2.837.575 12.3.2021
pdfDodatek č. 2 smlouvy o dílo ze dne 14. 7. 2020 (audiovizuální technika Sokec)322.57 KB AVETON s.r.o. 940.066 12.3.2021
pdfFaktura č. 2110007534.10 KB Sanostav s.r.o. 111 811,70 1.3.2021
Zpět nahoru