V registru smluv se uveřejňují veškeré smlouvy v hodnotě nad 50 000 Kč (bez DPH) a jejich dodatky. Také se sem vkládají jednotlivé faktury (v dané hodnotě) v případě, že nebudou vyplývat z již uzavřených smluv. Výjimkou jsou nájemní smlouvy na byty a nebytové prostory, které se zveřejňovat nebudou.  Registr smluv a faktur je zaveden jako nástroj, přispívající ke zvýšení transparentnosti a otevřenosti obce. Každý občan může sledovat a kontrolovat zacházení obce s veřejnými financemi.


Věc Smluvní partner Cena (Kč vč. DPH) Datum
pdfSmlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání4.09 MB Raed's s.r.o. 23 595 měsíčně 5.5.2022
pdfVeřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace1.56 MB FK 1932 Hrušovany u Brna 180 000 21.2.2022
pdfSmlouva o dílo o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro obec Hrušovany u Brna3.90 MB FCC Česká republika - 21.4.2022
pdfPojistná smlouva - pojištění podnikatele a právnických osob č. 41817415617.60 MB Generali Česká pojišťovna a.s. 104 767 23.3.2022
pdfKupní smlouva 765/921.09 MB anonymizované 130 650 7.3.2022

 

Zpět nahoru