„Klub seniorů" v Hrušovanech u Brna zve spoluobčany, kteří si potřebují s někým popovídat, nebo se kulturně vyžít, přijďte mezi nás. Klub seniorů se schází pravidelně ve Velkém sále na Sokecu, a to vždy ve středu ve 14 hodin. Kromě pravidelných schůzek organizujeme 1 denní zájezdy jak autobusem tak vlakem. Společně navštěvujeme divadlo a různé výstavy. Staňte se našimi členy, získáte nové přátele a jistě se Vám i naše akce budou líbit. Přijďte rozšířit naše řady, těšíme se na Vás.

Zde jsou naše AKTIVITY


 

V Klubu seniorů proběhla dne 18.4.2018 prezentace kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené, seniory a zdravotní pracovníky. Tuto prezentaci provedl pan Alexandr Chudosovcev, pracovník společnosti zabývající se touto oblastí. K prezentaci připravil každému ze zúčastněných blok, tužku a katalog kompenzačních pomůcek. Měl s sebou některé pomůcky, které nám předvedl. Jeho výklad byl věcný, srozumitelný, odpověděl na otázky položené ze strany seniorů. Některé pomůcky si senioři vyzkoušeli. Je to oblast pomůcek, které dříve či později bude využívat každý ze seniorů, popř. z rodiny nebo z blízkého příbuzenstva a děti, po nemoci či úrazech. Je důležité se seznámit s tím, jaké pomůcky jsou na trhu k dispozici, které z nich hradí pojišťovna, které předepíše praktický lékař, které odborný lékař. Prezentace byla velmi zajímavá a bylo domluveno, že pan Alexandr Chudosovcev přijde za námi ještě jednou uspořádat další prezentaci. Oblast kompenzačních pomůcek je tak široká, že 1,5 hod. nestačilo na seznámení se všemi možnostmi využívání kompenzačních pomůcek.

Text i foto: Eliška Kubová

Zpět nahoru