Základní informace o Hrušovanech u Brna

Hrušovany u Brna se rozprostírají přibližně 20 km jižně od Brna. Ke 31. 12. 2014 měla obec 3 469 obyvatel. Leží na železničním koridoru Břeclav - Děčín a je snadno dostupná i autem.

 
mapa cr
 

Výhodná poloha obce (úrodná půda, lesy, voda) lákala již před šesti tisíci let osadníky k osídlení. Vedla tudy i jedna z nejvýznamnějších obchodních cest na jižní Moravě.

 
pomnik1

Nejstarší písemná zmínka o Hrušovanech je z roku 1252, kdy byla obec darována Bočkem z Obřan nově založenému klášteru Žďárskému. Od té doby vystřídaly Hrušovany mnoho pánů. V roce 1606 byly připojeny k olomouckému biskupství a z této doby pochází také náhrobní kámen ve tvaru Cyrilo-Metodějského kříže. Na místě dnešního obecního úřadu se začala roku 1638 stavět tvrz, ale nebyla dostavěna. Významným krokem k rozšíření vinohradnictví v této oblasti, bylo povolení vysazování vinic v roce 1695.

kriz t

V roce 1805 se dotkly Hrušovan i napoleonské války. Hrušovany, stejně jako Židlochovice a Brno, byly obsazeny francouzskými vojsky. Dalším významným mezníkem v životě obce byla výstavba železnice a nádraží v roce 1838. Rozšiřování obce nastalo výstavbou cukrovaru v roce 1881. Do obce přišlo mnoho dělníků a řemeslníků. Cukrovar byl dokončen o rok později.

 
skola

V roce 1882 a následných dvou letech pobýval v Hrušovanech profesor T. G. Masaryk - pozdější prezident ČR i s rodinou. Pamětní deska je v současné době umístěna na budově školy. Na počátku století se rozvíjí kulturní a sportovní činnost v obci - založení Sokola, Orla a byl založen také Sbor dobrovolných hasičů. Vlivem hospodářské krize v roce 1929 byl zastaven provoz cukrovaru. V době krize došlo k rozšíření tratě z jednokolejné na dvoukolejnou. Podle sčítání obyvatel v roce 1930 byl počet obyvatel 1 841, po 2. světové válce to bylo již 2 150 obyvatel. Nejvýznamnějšími firmami působícími v obci jsou Xella CZ, s.r.o. - výroba porobetonových tvárnic a JOSEF SEIBEL, s.r.o. - výroba obuvi. Dominantu obce tvoří budova původního cukrovaru, později obuvnické továrny. Nyní je objekt využíván více firmami. Poskytování zdravotnických služeb je na dobré úrovni. Po rekonstrukci budovy v roce 1998 a 2014 vzniklo moderní zdravotní středisko, pod jehož střechou našlo ordinace šest lékařů – dva praktičtí lékaři, gynekolog, internista, dětská lékařka a stomatolog. V budově je také lékárna. Občané dojíždějí ve velké míře za prací do Brna, kam je velmi dobré vlakové spojení. V roce 1999 proběhla rekonstrukce železnice, aby splňovala parametry 21. století.

rybnik

Místní zemědělské družstvo obhospodařuje větší část zemědělské půdy v katastru obce. Je zde vybudována úplná technická infrastruktura (vodovod, kanalizace, plyn, el. rozvody, telefon, kabelová televize – ta umožňuje i sledování místního zpravodajství obcí Vojkovice, Hrušovany a města Židlochovice). Byla ukončena výstavba kanalizačního sběrače a nová čistička odpadních vod. Probíhá zde rozsáhlá výstavba rodinných domů, rovněž je zde síť obchodů, mateřská škola (sedm tříd ve třech budovách) a základní škola T. G. Masaryka. Ve volném čase mohou obyvatelé obce využívat sportovní areál a sportoviště místního Sokola, knihovnu. Existují zde různé spolky a sdružení občanů. K rekreaci je hojně využívána okolní příroda se dvěma rybníky. Rozsáhlá rovinatá krajina přímo vybízí k delším turistickým výletům – Palavské vrchy, Mušovská jezera a další.

 
Hasicka

V roce 2006 nahradila starou hasičku nová budova hasičské zbrojnice, kterou při průjezdu obcí nemůže minout žádný návštěvník Hrušovan. Raritou je zrekonstruované historické hasičské auto Škoda 125 "Andula" v zaskleném přístěnku.

Fotbal

Hrušovanští jsou právem hrdí na svůj fotbalový stadion, který se podařilo přestavět po někalikaletém úsilí a za přispění dotace MŠMT ČR, slavnostní otevření se konalo 17. listopadu 2007.

Sberny dvur

V severní části obce směrem na Vojkovice se nachází sběrný dvůr odpadů, vystavěný za pomoci dotace Evropské unie, Státního fondu Životního prostředí, příspěvku Jihomoravského kraje a vlastních prostředků obce. Veřejnosti slouží od dubna roku 2009.

Obchvat

Významnou změnou pro obec bylo vybudování obchvatu v roce 2009, rovněž za přispění fondů Evropské unie. Obec se stavby účastnila výkupem pozemků a vlastními finančními zdroji.

 

Další podrobnosti o historii Hrušovan u Brna najdete v publikacích

 

 

 

Zpět nahoru