Obsahuje články a příspěvky, týkající se činnosti klubu rybářů.

Klub rybářů Hrušovany u Brna byl založen k 1. 1. 2016 za účelem rybníkářství, naplňování volného času dětí, mládeže a občanů Hrušovan u Brna. Dále za účelem výchovy k ochraně přírody, údržby vodního hospodářství a sportovního rybolovu. Klub rybářů je organizační složkou obce, nemá právní subjektivitu, nemůže nabývat svým jménem práv. Má právo hospodařit na vodní nádrži tzv. Vodárenského rybníka.


Klub rybářů prodlužuje zákaz lovu ryb na rybníku „Vodárna“. Zákaz lovu ryb bude zatím na dobu neurčitou, Klub rybářů bude reagovat dle aktuální situace a podle nařízení Vlády ČR. Prosíme o shovívavost a trpělivost, především jde o zdraví občanů.

 
 
Go to top