Kam na výlet v okolí Hrušovan

Přírodní park Výhon

Přírodní park má rozlohu cca 1700 ha a zaujímá celý masív Výhonu na území Jihomoravského kraje v katastrálním území Blučina, Židlochovice a Nosislav. Masív Výhonu (355 m n.m.) je nápadnou dominantou při okraji nivy řeky Svratky jižně od Brna vystupující nad hladinu řeky o více než 170 metrů. Celé území je ovlivněno činností člověka, protože na prudkých svazích se nachází vinice, sady a malé zahrady, které se stále obhospodařují.

Pohled na Hrušovany a Výhon

Podél cest najdete travnaté meze a na rovinatějších místech, především v horních částech Výhonu, jsou velké plochy vinohradů a orné půdy. Několik menších lesíků nemá přirozenou druhovou skladbu dřevin, i když jsou poznamenány výsadbami trnovníku bílého (akátu) a borovice lesní. Masív Výhonu je dnes bez pravidelných povrchových vod. Jen hluboce zaříznuté strže dávají tušit dřívější pravidelnější potůčky. V současné době se vyhloubenými koryty valí jen přívalové vody za silných bouřek.

Výhled z Výhonu

Turisticky není Výhon dostatečně doceněn, ač jde o neobyčejně významné území, ať už z hlediska historického, zoologického či botanického. Zoologicky je pak významná hnízděním zvláště chráněných druhů ptáků (vlhy pestré, bramborníčka černohlavého, pěníce vlašské a ťuhýka obecného). Většinu celé oblasti lze za současného stavu považovat za ukázku soužití přírody s lidskými sídly a zemědělským využíváním krajiny. Území Výhonu je neobyčejně působivé a poskytuje hezké a daleké výhledy do okolní rovinaté krajiny Dyjsko - Svrateckého úvalu.

Akátová věž na Výhoně

Turistická atraktivita Výhonu prudce narostla poté, co město Židlochovice za pomoci dotace Evropské Unie vystavělo na nejvyšším bodě kopce rozhlednu o celkové výšce téměř 18 metrů, projekt ing. arch. Pavla Jury. Otevření rozhledny Akátová věž se konalo dne 1. srpna 2009.

Dolní Kounice

Starobylé město Dolní Kounice se nachází západně od Hrušovan v údolí řeky Jihlavy. Obklopují ho okolní kopce se siluetou zámku a poutního kostela svatého Antonína.
Ve městě můžete najít mnoho památek vypovídajících o bohaté historii této oblasti. Zvláště působivá a romantická je zřícenina kláštera Rosa coeli.Dále zde najdete židovskou synagogu a hřbitov, několik kostelů a kaplí, historické měšťanské domy a v neposlední řadě kamenné kříže a boží muka stojící u cest vedoucích do celého okolí. Jinak celé okolí tvoří rozsáhlé ovocné sady a úrodné vinice.
Dolní Kounice 1 Dolní Kounice 2

Novomlýnské nádrže

Vodní dílo Nové Mlýny bylo vybudováno v letech 1975 - 1988 v oblasti soutoku řek Dyje, Jihlavy a Svratky na ploše 3 226 ha. Novomlýnské nádrže se skládají ze tří vodních nádrží, z nichž první (Mušovská) a třetí (Novomlýnská) slouží k rekreaci a druhá (Věstonická) je ornitologickou rezervací. Pouze kostelík uprostřed střední novomlýnské nádrže zbyl z významného středověkého městečka Mušov. Tato oblast je také jednou z nejvýznamnějších rybářských lokalit celé jižní Moravy. V okolí Novomlýnských nádrží se nachází rovněž řada archeologických nalezišť.

Novomlýnské nádrže

Pálava

Oblast Pálavy se nachází na jihu Moravy mezi řekou Dyjí a česko-rakouskou hranicí. Jako chráněná oblast byla vyhlášena již v roce 1976 a o 10 let později byla uznána za kulturní dědiství UNESCO, protože se zde opravdu nachází nespočet přírodních a kulturních krás. Mezi ně rozhodně patří města Lednice a Valtice se svým zámeckým areálem, Mikulov, dále pak přírodní krásy od bílých pálavských skal, přes rozkvetlé stepi až po největší rybník Moravy Nesyt. Pavlovské vrchy, které jsou ze všech stran obklopené úrodnými vinicemi, patří se svými bělostnými vápencovými skalami, kvetoucími kosatci na sluncem ozářené skalní stepi, dubovými háji a zříceninami gotických hradů k nejznámějším a nejnavštěvovanějším místům.

Pálava 1  Pálava 2  Pálava 3
Zpět nahoru