Ve středu 13. 12. 2017 se konala v Klubu seniorů Vánoční besídka. Akce se zúčastnili starosta obce pan Miroslav Rožnovský. Na této besídce vystoupily s pěkným programem děti Mateřské školy v Havlíčkově ulici pod vedením učitelek paní Jarky Havlíkové a paní Kateřiny Rausové. Děti zahrály pohádku a různé jiné scénky. Zazpívaly písničky a koledy. Zpěv dětí paní učitelky doprovodily na klávesy a na kytaru. Vystoupení dětí bylo velice pěkné, moc se líbilo. Děti potom předaly každému ze seniorů Vánoční přání.a hvězdičku z papíru se svíčkou – pěkný dárek. Po skončení vystoupení byly děti obdarovány balíčky, jako poděkování za jejich vystoupení. Na občerstvení seniorům byly podány chlebíčky, zákusky, káva.

Senioři ještě obdrželi balíčky k vánocům od Obecního úřadu, tyto předal každému seniorovi starosta pan Rožnovský s přáním krásných vánočních svátků. V závěru besídky vystoupil starosta obce s poděkováním seniorům za jejich činnost a popřál pěkné vánoce a hodně zdraví do nového roku 2018. Děkujeme tímto panu starostovi Miroslavu Rožnovskému a zastupitelstvu obce za podporu činnosti Klubu seniorů. S jejich podporou Klub seniorů pořádá akce, které zpříjemňují život ve stáří hrušovanským seniorům.

Na závěr vánoční besídky obdrželi senioři texty vánočních koled, které si společně zazpívali. Bylo to moc pěkné a řekli jsme si, že tradici zpěvu vánočních koled na další roky zachováme.

Za Klub seniorů text i foto: Eliška Kubová

Zpět nahoru