Ve středu 17. 5. 2017 se konala v Klubu seniorů oslava „Svátku matek“. Akce se také zúčastnil starosta obce pan Miroslav Rožnovský.  Na této oslavě vystoupily s programem děti Mateřské školy v Havlíčkově ulici pod vedením učitelek paní Jarky Havlíkové a paní Kateřiny Rausové.

Zpěv dětí paní učitelky doprovodily na klávesy a na kytaru. Děti zazpívaly, zahrály různé scénky, vystoupení bylo velice pěkné, moc se líbilo. Děti potom předaly každé seniorce přání ke Svátku matek. Po skončení vystoupení byly děti obdarovány čokoládou, jako poděkování za jejich vystoupení. Na občerstvení seniorům byly podány chlebíčky, zákusky, káva. V závěru besídky vystoupil starosta obce s poděkováním seniorům za jejich činnost a popřál hodně zdraví do další činnosti v následujícím období. Děkujeme mužům v Klubu seniorů za přípravu a podání občerstvení.

Za Klub seniorů text i foto: Eliška Kubová

Image

Odkaz na více fotografií

Zpět nahoru