„Klub seniorů" v Hrušovanech u Brna zve spoluobčany, kteří si potřebují s někým popovídat, nebo se kulturně vyžít, přijďte mezi nás. Klub seniorů se schází pravidelně ve Velkém sále na Sokecu, a to vždy ve středu ve 14 hodin. Kromě pravidelných schůzek organizujeme 1 denní zájezdy jak autobusem tak vlakem. Společně navštěvujeme divadlo a různé výstavy. Staňte se našimi členy, získáte nové přátele a jistě se Vám i naše akce budou líbit. Přijďte rozšířit naše řady, těšíme se na Vás.

Zde jsou naše AKTIVITY


 

Opět po roce se ve středu 19. 12. 2018 konala v Klubu seniorů Vánoční besídka. Akce se zúčastnili starosta obce pan Miroslav Rožnovský a místostarosta pan Vladimír Lazar. Na této besídce vystoupily děti Mateřské školy v Havlíčkově ulici s básničkami a písničkami pod vedením učitelek paní Jarky Havlíkové a paní Bohdany Soudkové. Zpěv dětí doprovodila paní učitelka Havlíková na klávesy. Vystoupení dětí bylo velice pěkné, moc se líbilo. Děti potom předaly každému ze seniorů Vánoční přání. Po skončení vystoupení byly děti obdarovány balíčky, jako poděkování za jejich vystoupení. Na občerstvení seniorům byly podány chlebíček, zákusek a káva. Senioři ještě obdrželi čokoládu k Vánocům od Obecního úřadu, tuto předali každému seniorovi starosta pan Rožnovský a místostarosta pan Lazar s přáním krásných Vánočních svátků. V závěru besídky vystoupil starosta obce s poděkováním seniorům za jejich činnost a popřál pěkné Vánoce a hodně zdraví do nového roku 2019. Paní Ludmila Kremláčková a paní Jarmila Krausová poděkovaly jménem všech seniorů pověřenému předsedovi panu Stanislavu Pospíšilovi, zástupkyni předsedy paní Aničce Musilové, kronikáři panu Jaromíru Kozlovi a tiskové pracovnici paní Elišce Kubové za jejich záslužnou činnost v Klubu seniorů. Jako odměnu obdrželi čokoládovou medaili spolu s perníčkem. Děkujeme tímto panu starostovi Miroslavu Rožnovskému a zastupitelstvu obce za podporu činnosti Klubu seniorů. S jejich podporou Klub seniorů pořádá akce, které zpříjemňují život ve stáří hrušovanským seniorům. Na závěr vánoční besídky si senioři společně zazpívali vánoční koledy.

Za Klub seniorů text i foto: Eliška Kubová

Zpět nahoru