„Klub seniorů" v Hrušovanech u Brna zve spoluobčany, kteří si potřebují s někým popovídat, nebo se kulturně vyžít, přijďte mezi nás. Od roku 2022 se Klub seniorů schází pravidelně ve Velkém sále na Sokecu a to vždy v úterý ve 14 hodin. Kromě pravidelných schůzek organizujeme 1 denní zájezdy jak autobusem tak vlakem. Společně navštěvujeme divadlo a různé výstavy. Staňte se našimi členy, získáte nové přátele a jistě se Vám i naše akce budou líbit. Přijďte rozšířit naše řady, těšíme se na Vás.

Zde jsou naše AKTIVITY


 

Ve středu 18. února 2015   se konala  v Klubu seniorů   Výroční členská schůze  k výročí 10-ti leté činnosti  Klubu. Hlavní zprávu o uplynulém období  přednesl  pan Stanislav Pospíšil  - pověřená osoba  za vedení Klubu,  jmenovaná  Radou obce  Hrušovany u Brna.  Této schůze se zúčastnili starosta obce pan Miroslav Rožnovský a místostarosta Ing. Mgr. Pavel Kadlec.

Zprávu  o činnosti zas uplynulých 10 let  Vám předkládáme:

Vážené dámy a pánové, vážení přátelé !

V prvé řadě mně dovolte, abych mezi námi přivítal starostu obce pana Miroslava Rožnovského a místostarostu pana Ing. Mgr. Pavla Kadlece. Naše dnešní setkání je takové slavnostnější. Kdy si připomínáme 10 let činnosti „Klubu“ v  těchto prostorách, kde naše schůzka byla  16.února 2005 za účasti 19 osob.

Samozřejmě, že i dříve „Klub důchodců  nyní „Klub seniorů“ pracoval pod záštitou komise sociální a to od 14.února 1978, kdy se poprvé sešel za účasti 20 osob. V té době byl využíván prostor přímo v budově Obecního úřadu v místech, kde je v současné době kancelář místostarosty. Později se „Klub“ scházel v domku v ulici Jiřího z Poděbrad, kde v současné době stojí novostavba  lékařů. Vzhledem k tomu, že během celého období činnosti se nepřidávali mladší senioři, ukončili svoji činnost 4.10.2002. kdy se scházeli již jen 4 osoby.

V prvním čtvrtletí roku 2004 iniciativou členky komise sociální paní Kalábové Marie se v březnu na oslavu MDŽ sešlo 20 žen v prostorách tehdejší cukrárny u Schmidtů. Setkání mělo úspěch a stalo se základem současného „Klubu seniorů“. Pravidelná setkání začala 1. září 2004. Ještě v roce 2004 se Klub přestěhoval do bývalé Hasičské zbrojnice v ulici Jiřího z Poděbrad.  Od 16. února 2005 jak je uvedeno v úvodu se Klub schází ve stávajících prostorách ve dvoře OÚ.  Krátká přerušení  byla od konce  1.dubna do konce srpna 2010, kdy jsme se scházeli v „Obecním domě“ – bývalé Letní kino a od poloviny října 2013 do 24.11.2014  jsme provozovali svoji činnost v nové Hasičské zbrojnici. V této době ve dvoře OU měli ordinaci lékaři, aby bylo možné provést rekonstrukci  Zdravotního střediska.  Tolik historie týkající se stěhování.

Již 19 ledna 2005 bylo zvoleno vedení Klubu, které prakticky existuje do dnešního dne. Složení  bylo následující:   Vedoucí:   Kalábová Marie,      Zástupce: Musilová Anna ,   Pokladník: Pospíšilová Jitka, Zapisovatel Rampáčková Marie,    Revizor:  Jonasová Emilie

Od roku 2005 jsme vlastně začali organizovat kulturní akce. Do konce roku 2014 jsme uspořádali  celkem 93  akcí.  Z toho 25 autobusových a 11 vlakových celodenních výletů, jak je znázorněno na nástěnce.  Dále 12 krát jsme navštívili divadelní představení a 45 akcí proběhlo v místě.  Byly to hlavně oslavy MDŽ , svátku matek, mikulášské a vánoční besídky. Zde je zařazena i řada besed jako na příklad se zpěvačkou Moravanky pí. Magálovou , se spisovatelem o jeho knize, s policií o bezpečnosti seniorů, nebo o lécích či léčbě různých nemocí. Již po 2 roky uskutečňujeme návštěvy v domě důstojného stáří ve vile Martha. Z tohoto stručného přehledu je vidět různorodost naší činnosti.

Po celou dobu je vedena kronika, která zachycuje  veškeré události týkaící se Klubu. O tuto kroniku se velmi pečlivě stará paní Peňázová Anna. O tuto funkci bychom měli rozšířit naše vedení.  Zrovna tak je třeba vyzvednout práci pí. Kubové Elišky a Musilové Anny, které zpracovávají veškeré materiály pro regionální vysílání televize a pravidelně přispívají do místního zpravodaje – internetové stránky Obce Hrušovany a Hrušovanského zpravodaje.

Jistě všichni víte, že náročnost našich zájezdů se snažíme dělat dle fyzické zdatnosti účastníků. Na tuto činnost nám ve sledovaném období, to je od roku 2005 přispěl Obecní úřad částkou 178 000 Kč ze svého rozpočtu. Bez tohoto příspěvku by nebylo možné se v takovém rozsahu věnovat uvedeným akcím. Je nutné poděkovat OÚ za projevenou starostlivost o seniory v naší obci.

Vzhledem k tomu, že jsme vedeni  jako organizační složka obce Hrušovany u Brna, byla vydána naše zřizovací listina, dle které máme i vymezený rozsah naší činnosti. Rada obce na základě této listiny provedla jmenování osoby zodpovědné za vedení Klubu. Shodou okolností jsem to zrovna já . Zbytek našeho  vedení je na nás a to jestli stávající jen doplníme nebo zvolíme si nové. Tolik z historie našeho Klubu, abychom si připomněli ty dobré či ty horší akce za posledních 10 let.

Dříve než si připijeme, dovolte mně, abych připomněl , že v uvedeném období naše řady opustilo osm členů a požádal Vás o povstání a minutu ticha, jako vzpomínku na ně.

Děkuji Vám a nyní si připijme na naši další činnost.

V Hrušovanech 18.února 2015    
Zpracoval  Stanislav Pospíšil


K 10. Výročí  činnosti  připravila paní  Ludmila  Kremláčková   výzdobu na stoly a  nástěnky .

Dále pan Stanislav Pospíšil  vyhotovil nástěnku mapy  České republiky s označenými místy našich uskutečněných  výletů po vlastech českých a moravských.

Bylo podáno občerstvení.  V klubu jsme přivítali paní   Janu Mikulincovou – pracovnici sociálních služeb Okresu Brno-venkov.  Přivedla do Klubu své dva známé muzikanty – harmonikáře, kteří  se postarali o zábavu.
Z uvedené schůze a  z pozdější zábavy předkládáme několik fotografií.

Text i foto: Eliška Kubová
 

ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage
Zpět nahoru