Dne 3.12.2013  uspořádal Klub seniorů Mikulášskou nadílku pro své členy  v prostoru Klubovny Hasičské zbrojnice.

Na této nadílce  jsme přivítali Mikuláše, Anděla a Čerta, od nich  jsme obdrželi Mikulášskou nadílku.  Bylo  nám seniorům  podáno občerstvení.  Pro pobavení a zpěv nám hrála reprodukovaná hudba, dobře jsme se bavili. Dárky  pro nás zajistil a akci velice dobře připravil pan Stanislav Pospíšil, za což mu děkujeme.
Za Klub seniorů:  Anička Musilová,  foto: Eliška Kubová

ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage
Zpět nahoru