Klub seniorů uspořádal dne 25. června 2013 zájezd na zámek Červená Lhota a na zámek Jindřichův Hradec.

Nejdříve jsme navštívili zámek Červená Lhota . Po prohlídce krásného pohádkového zámku jsme odjeli do Jindřichova Hradce. Tam jsme měli rozchod na prohlídku města a na oběd. Zároveň jsme navštívili "Zpívající fontánu" v Jindřichově Hradci. Tato fontána zpívá každou celou hodinu, byl to pěkný zážitek. Ve smluvenou hodinu jsme se sešli na náměstí k prohlídce zámku. Prohlídka zámku v Jindřichově Hradci byla také velmi pěkná. I když nám počasí vůbec nepřálo, protože celý den pršelo, přesto se zájezd všem velice líbil. Za takto upořádaný velice pěkný zájezd děkujeme panu Stanislavu Pospíšilovi.

Za klub seniorů: Anička Musilová. Foto: Eliška Kubová

ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage
Zpět nahoru