Klub seniorů uspořádal dne  23.9.2014  zájezd na  Státní zámek  Kunštát, do jeskyně Blanických rytířů  Rudka, do Muzea strašidel a do výrobny  Modrotisku v Olešnici.

Dopoledne jsme navštívili Státní zámek Kunštát. Vyšlapali jsme cestu k zámku do kopce, byl poměrně studený vítr. Zámek prochází opravami, stávající prostory k prohlídce byly pěkné.

Po prohlídce zámku jsme odjeli k prohlídce Jeskyně Blanických rytířů v Rudce.Tato prohlídka byla zajímavá a pěkná. Okolí jeskyně je parkově upraveno a osazeno řadou exotických stromů a keřů. V parku jsou vystavena díla ze  sochařských sympozií, vystavená díla jsou pěkná, moc se nám líbila. Potom jsme odjeli do Olešnice do restaurace na náměstí na oběd. Oběd byl chutný, všichni byli spokojeni.

Po obědě jsme navštívili Muzeum strašidel a pověstí z Olešnicka . Asi půlhodinovou prohlídku provází čtený komentář, hudba, výkřiky a hrůzostrašné zvuky. Ve strašidelném nasvícení tu čeká např. mistr kat se svou obětí, zkamenělá panská svatba, nevěsta v rakvi a rarášek, polednice, čarodějnice, divoženky, bludičky, světlušky, hejkal, vodník, ďábel a další postavy, vesměs inspirované pověstmi a strašidelnými historkami z okolí. Poté jsme odjeli do dílny Modrotisk DANZINGER v Olešnici.Modrotisková dílna se datuje v Olešnici na Moravě již od  roku 1816. Jedná se o jeden z nejstarších způsobů potiskování lněného a později bavlněného plátna. K tomuto se používá původní dřevěné ruční formy, následovně je barveno v barvě indigo. Tato technologie výroby se provádí beze změn od roku 1849. Tajemství barvířství rodiny sahá až do 16. století. Prohlídka modrotiskové dílny byla velice zajímavá - můžeme říci, že to byl nejpěknější zážitek z celého zájezdu. V  jejich prodejně bylo možno zakoupit různé výrobky z modrotisku - velice pěkné.

Zájezd jsme zakončili návštěvou kavárny u modrotiskové dílny s dobrou kávou nebo čajem a velmi dobrým koláčem. Počasí nám celkem přálo, nepršelo, ale bylo chladno. Zážitků ze zájezdu máme hodně, zájezd všem velice líbil. Je to  zásluha pana Stanislava Pospíšila, umí uspořádat pěkný a zajímavý zájezd , za tuto činnost mu moc děkujeme. Už se  těšíme na další zájezd příští rok, který si Klub seniorů uvede do plánu činnosti.

Za klub seniorů: text i foto: Eliška Kubová a Anička Musilová 


ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage

Zpět nahoru