„Klub seniorů" v Hrušovanech u Brna zve spoluobčany, kteří si potřebují s někým popovídat, nebo se kulturně vyžít, přijďte mezi nás. Klub seniorů se schází pravidelně ve Velkém sále na Sokecu, a to vždy ve středu ve 14 hodin. Kromě pravidelných schůzek organizujeme 1 denní zájezdy jak autobusem tak vlakem. Společně navštěvujeme divadlo a různé výstavy. Staňte se našimi členy, získáte nové přátele a jistě se Vám i naše akce budou líbit. Přijďte rozšířit naše řady, těšíme se na Vás.

Zde jsou naše AKTIVITY


 

Ve středu 17. 5. 2017 se konala v Klubu seniorů oslava „Svátku matek“. Akce se také zúčastnil starosta obce pan Miroslav Rožnovský.  Na této oslavě vystoupily s programem děti Mateřské školy v Havlíčkově ulici pod vedením učitelek paní Jarky Havlíkové a paní Kateřiny Rausové.

Zpěv dětí paní učitelky doprovodily na klávesy a na kytaru. Děti zazpívaly, zahrály různé scénky, vystoupení bylo velice pěkné, moc se líbilo. Děti potom předaly každé seniorce přání ke Svátku matek. Po skončení vystoupení byly děti obdarovány čokoládou, jako poděkování za jejich vystoupení. Na občerstvení seniorům byly podány chlebíčky, zákusky, káva. V závěru besídky vystoupil starosta obce s poděkováním seniorům za jejich činnost a popřál hodně zdraví do další činnosti v následujícím období. Děkujeme mužům v Klubu seniorů za přípravu a podání občerstvení.

Za Klub seniorů text i foto: Eliška Kubová

Image

Odkaz na více fotografií

Zpět nahoru