Klub seniorů uspořádal ve středu dne 8.3.2017 pro své členky oslavu MDŽ.

Do Klubu seniorů  přišla se svým vystoupením  skupina  dětí   „Hruščata“  pod vedením paní učitelky Mgr. Markéty  Dvořákové.  Děti zazpívaly písničky  a přednesly básničky.  Zpěv i přednes dětí byl velice pěkný. Vystoupení  dětí se všem  moc líbilo.  Jako odměnu za vystoupení, „Hruščata „ obdržela velkou čokoládu.

Po vystoupení  dětí se zábavy ujal  muzikant  František Sedláček,  popřál ženám k jejich svátku MDŽ, zahrál a zazpíval k tanci a  k  poslechu.   Bylo podáno občerstvení  -  bramborový salát a řízek  a později i  káva.  Po občerstvení přišli muži z Klubu a předali zúčastněným ženám primulku v květináči a blahopřání k MDŽ.  Velice dobře jsme se pobavily, s přičiněním mužů i zazpívaly.  Zábava pokračovala až do ukončení. 

Za seniory  text i foto: Eliška Kubová

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Zpět nahoru