Dalším zájezdem v letošním roce, který Klub seniorů uspořádal dne 20.9.2016 byla návštěva zámku v Bruntále a hradu Šternberk na Severní Moravě.

Počasí už ráno slibovalo, že bude pěkně. Na zámek do Bruntálu jsme dorazili bez problémů v časovém harmonogramu. Prohlídka zámku proběhla ve dvou skupinách. Druhá skupina měla smůlu na průvodkyni, i když se předem omluvila, že je začínající průvodkyně z jejího výkladu jsme byli zklamáni.

Zámek Bruntál je nejvýznamnější kulturní památkou celého regionu. Renesanční zámek byl přestavěn koncem 16. století z původní tvrzi u městských hradeb. Zámek má netradiční originální půdorys tvaru kruhové výseče s patrovými arkádami na nádvoří a hodinovou věží. Do dnešní barokní podoby byl zámek upraven v letech 1766 - 1771. V 19. a počátkem 20. století byl dále upravován. Nejhodnotnější interiéry zámku jsou zpřístupněny veřejnosti: zámeckou expozici tvoří kaple v přízemí a sály 1. patra zámku, zdobené rokokovými nástěnnými malbami mimořádné kulturní hodnoty a vybavené původním mobiliářem z 18. až počátku 20. století. Pozoruhodná je i zámecká galerie s díly italských, holandských, vlámských a německých mistrů 16. - 18. století ze sbírek velmistrů Řádu německých rytířů a zámecká knihovna. Zámek obklopuje rozsáhlý pravidelný i krajinný park se sochami a zbytky městských hradeb, baštami a jezírkem.

Po návštěvě zámku jsme odešli do restaurace na náměstí na oběd. Až na vyjímky byli všichni velmi spokojeni. Po obědě jsme odjeli do Šternberka k návštěvě hradu .

Hrad Šternberk s dochovanou válcovitou věží a zbytky opevnění hlavního paláce leží nad městem Šternberkem v Olomouckém kraji. Je národní kulturní památkou přístupnou veřejnosti.. První písemná zmínka pochází z roku 1269, hrad však byl založen již po polovině 13. století Zdeslavem ze Šternberka, který se zasloužil o odvrácení vpádu Kumánů v roce 1253 a který byl odměněn titulem královského číšníka a bylo mu poskytnuto zdejší okolí. Roku 1339 byl majitelem hradu Štěpán ze Šternberka a od roku 1357 jeho syn Albrecht Aleš ze Šternberka, který byl litomyšlským biskupem. Hrad byl změněn na biskupskou rezidenci. Hradní kaple byla vyzdobena podle stylu, panujícího na dvoře Karla IV. Po jeho smrti držel hrad jeho synovec Petr ze Šternberka. Roku 1397 získal hrad Petr z Kravař, roku 1430 ho obsadili husité. Od Kravařů hrad vyženil Jan Berka z Dubé a Lipé a na počátku 16. století došlo k jeho renesanční rekonstrukci. V roce 1570 vyženili hrad potomci Jiřího z Poděbrad knížata z Minsterberka, kteří ho vlastnili až do vymření rodu v polovině 17. století. Mezitím hrad za třicetileté války značně utrpěl. Na přelomu 17. a 18. století koupil hrad kníže Jan Adam Ondřej z Lichtenštejna. Hrad nejdříve nebyl opravován a chátral, avšak po roce 1886 byl regotizován a později opraven v duchu romantického historismu.. Celé sídlo se stalo luxusním sídlem, vybaveným historickým mobiliářem, obrazy, nábytkem, plastikami a gobelíny. Rodu pánů z Lichtenštejna patřil hrad až do roku 1945, kdy byl zestátněn. Prohlídka hradu se nám všem líbila.

Těmito návštěvami kulturních památek Severní Moravy jsme využili jeden den z dalších krásných dnů. Tento zájezd pod vedením pana Pospíšila Stanislava se velmi dobře vydařil. Děkujeme za organizaci zájezdu. Na další zájezdy, které budou uvedeny v plánu činnosti na rok 2017 se těšíme už nyní.

Za klub seniorů: text i foto: Eliška Kubová

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

 

Zpět nahoru