Ve středu 14.12.2016 se konala v Klubu seniorů Vánoční besídka. Akce se zúčastnili starosta obce pan Miroslav Rožnovský a místostarosta Ing. Mgr. Pavel Kadlec. Na této besídce vystoupily s programem děti Mateřské školy v Havlíčkově ulici pod vedením učitelek paní Jarky Havlíkové a paní Kateřiny Rausové.

Zpěv dětí paní učitelky doprovodily na klávesy a na kytaru. Vystoupení dětí bylo velice pěkné, moc se líbilo. Děti potom předaly každému ze seniorů Vánoční přání. Po skončení vystoupení byly děti obdarovány balíčky, jako poděkování za jejich vystoupení. Na občerstvení seniorům byly podány chlebíčky, zákusky, káva. V závěru besídky vystoupil starosta obce s poděkováním seniorům za jejich činnost a popřál pěkné vánoce a hodně zdraví do nového roku 2017.

Děkujeme tímto panu starostovi Miroslavu Rožnovskému a zastupitelstvu obce za podporu činnosti Klubu seniorů.  S jejich podporou Klub seniorů pořádá akce, které zpříjemňují život ve stáří hrušovanským seniorům. 
Členka klubu paní Anička Peňázová jménem všech seniorů poděkovala osobě zodpovědné za vedení Klubu seniorů panu Stanislavu Pospíšilovi za organizování zájezdů, výletů, besídek a dalších činností v klubu.

Za Klub seniorů  text i foto: Eliška Kubová

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Zpět nahoru