Obec v uplynulých letech provedla rozsáhlé výsadby zeleně. Stromy, keře a záhony trvalek tak zkrášlily mnohá veřejná prostranství. Někteří občané dokonce darovali vlastní stromky obci, zúčastnili se dobrovolnických výsadeb s organizací Sázíme stromy nebo i obecních stromů. Nyní obec nabízí možnost zapojit se i do následné péče a stromy si „adoptovat“.
Adopce by obnášela základní péči, tedy občasné vytrhání plevele ze závlahové mísy (prostor kolem kmene nad kořeny) a v závislosti na počasí i zalévání.
Pokud máte zájem si některý strom „adoptovat“, usnadníte tím práci zaměstnancům obce, kteří kvůli extrémním suchům a horkům ani nestíhají zalévat. Akce může být zajímavá i pro děti, získají nové znalosti, zkušenosti a vybudují si vztah k přírodě, k veřejnému prostranství a k obci, ve které žijí.
Obec by pro dobrovolníky pořídila cedulky s textem např. „O tento strom pečuje …“ (nebo jiný text dle domluvy), které by pověsila na strom, případně umístila v blízkosti. Obdobně se můžete starat i o vysazené keře nebo záhonky.
Je také možné konzultovat výsadbu dle Vašeho přání či zaplatit si svůj strom nebo keř.
V případě zájmu kontaktujte komisi životního prostředí.

Zpět nahoru