Od 1. 1. 2017 budou odvážen odpad pouze z čipovaných popelnic!

Z důvodu změny systému svozu odpadů bylo provedeno čipování popelnic na směsný odpad. Od příštího roku nebudou vyvezeny popelnice, které budou bez čipu.

Čipování zajistí svozová firma ve spolupráci s obcí. Jediné, co musí vlastník popelnice udělat je označit popelnici číslem domu, ke kterému patří, a umístit nádobu před dům. Pokud máte více popelnic, připravte takto všechny.
Pokud zjistíte, že nemáte načipované popelnice, ozvěte se místostarostovi. 
Zpět nahoru