Kategorie obsahuje informace týkající se životního prostředí v obci - seznam provedených výsadeb, rozhodnutí o povolení kácení, odkaz na inventarizaci stromů, případně další informace.


Stromy pod kontrolou

Níže je seznam provedených výsadeb, rozhodnutí o povolení kácení, odkaz na inventarizaci stromů, případně další informace týkající se životního prostředí v Hrušovanech u Brna.

 

Odkaz na evidenci zeleně v Hrušovanech u Brna (portál stromypodkontrolou.cz): 

http://www.stromypodkontrolou.cz

 

Výsadby vs. kácení stromů

rok  kácení stromů (vč. nahrazovaných) nová výsadba stromů
2015  50 104
2016 29 137

 

Vítáme a podporujeme samostatnou iniciativu občanů na zvelebení veřejných prostranství, předzahrádek atd., ale je nutné vlastní výsadbu na veřejných prostranstvích a jiných pozemcích obce konzultovat s obcí (např. v rámci komise životního prostředí) kvůli záměrům v území, vedení sítí a následné péči.

 

Zpět nahoru