Den matek je den, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství. V Česku se slaví druhou květnovou neděli. V Československu se začal slavit tento svátek v roce 1923. Jeho propagátorkou byla Alice Masaryková. Akce se zúčastnili starosta obce pan Miroslav Rožnovský a místostarosta Vladimír Lazar. Pan Pospíšil Stanislav přivítal představitele obce, děti a paní učitelky z Mateřské školky na Havlíčkově ulici. Děti vystoupily s programem za hudebního doprovodu na klávesy paní učitelky. Vystoupení dětí bylo velice pěkné, moc se líbilo. Po vystoupení, děti předaly každé seniorce krásné přání ke Dni matek a byly obdarovány čokoládou, jako poděkování za jejich vystoupení.
Starosta obce pan Miroslav Rožnovský a místostarosta Vladimír Lazar popřáli seniorkám ke Dni matek a předali jim krásné blahopřání.
Obec Hrušovany připravila pro seniory občerstvení - chlebíček a zákusek. Děkujeme Obci v Hrušovany za vytvoření pěkné atmosféry v Klubu seniorů při oslavě ke Dni matek.
Paní Jarmila Krausová dlouholetá členka Komise pro občanské záležitosti při obci Hrušovany u Brna obdržela od Klubu seniorů k jejímu významného výročí narozenin pamětní list. Tento pamětní list vytvořil pan Kozel Jaromír, kronikář Klubu seniorů.

Text i foto: Eliška Kubová

Zpět nahoru