V roce 2015 jsme zahájili již 11. rok činnosti "Klubu seniorů". Již počátkem roku jsme si připoměli 10 let činnosti na takovém slavnostnějšim sezeni, na které přijali pozváni zástupci obce pan Rožnovský - starosta a pan Kadlec - místostarosta.

V tomto roce bylo evidováno 44 členů klubu. Z toho 38 žen a 6 mužů. V měsíci srpnu zemřela dlouholetá členka klubu paní Vlasta Šípková. Během celého roku byly organizovány pravidelné schůzky a to vždy ve středu ve 1400 hodin v prostorách společenské místnosti ve dvoře Obecního úřadu. Průměrná účast byla 25 osob. Během roku 2015 slavi lo 8 našich členů významné životní jubileum. Kterým jsme předali blahopřání a dárkový balíček. Na celý rok byl zpracován "Plán kulturních akcí". Podle kterého se řídila naše činnost. Samozřejmě při jeho zpracování musíme přihlížet na věk a fysickou zdatnost jednotlivých členů. Průměrný věk je 71,7 roků. Zde je nutné připomenout, že většina z nás, jak je uvedeno, dosahuje věku, kdy se již hůř pohybujem. Z tohoto důvodu je třeba náš kolektiv omladit novými členy, jinak nám v blízké budoucnosti hrozí zánik. Přitom díky paní Kubové a Musilové, které pravidelně o naší činnosti informují spoluobčany v místním "Zpravodaji" a regionální televizi jsme v podvědomí prakticky celé obce, přesto se nedaří rozšířit naše řady o mladší generaci, která by pokračovala v činnosti pro seniory. Řada našich spoluobčanů využívá hlavně naší zájezdové činnosti. Obecní úřad nám na tuto činnost přispěl částkou 30.000 Kč. ze svého rozpočtu, což kvitujeme s povděkem.

V roce 2015 jsme uskutečnili následující akce:

 • 25.února proběhlo již zmíněné slavnostní sezení k desátému výročí činnosti našeho "Klubu seniorů ".

 • 4. března jsme již tradičně oslavili "Mezinárodní den žen". Vystoupil zde pěvecký sbor "Hruščata" ze základní školy v Hrušovanech. Vystoupení bylo velmi pěkné. Bylo připraveno občerstvení a každá žena obdržela blahopřání a květinu. K tanci i poslechu hrál pan Sedláček. Naší oslavu navštívili zástupci spolku "Zdravotně postižených Brněnska".

 • 11. března se uskutečnila "Beseda o zdraví seniorů" s paní MUDr. Zdeňkou Novákovou - obvodní lékařkou. Její přednáška byla velice zajímavá a poučná. Po přednášce velice ochotně odpověděla na naše dotazy, kterých nebylo málo.

 • 19. dubna byl uspořádán autobusový zájezd do Boleradic na divadelní přadstavení "Divá Bára", které napsal Milan Uhde na motivy povídky Boženy Němcové.

 • 23. dubna jsme již tradi čně cestovali autobusem na jarní výstavu "Flora Olomouc". Na zpáteční cestě jsme se zastavili v Lošticích na specialitách z tvarůžků.

 • 10. května proběhla již tradiční oslava "Svátku matek", kterou organizoval OÚ. Prakticky všechny naše členky se této oslavy zúčastnily. Oslava proběhla v tělocvičně Základní školy.

 • 23. června byl uspořádán autobusový zájezd na hrad Český Šternberk a zámek Konopiště. Zájezd po počátečních problémech na dálnici D1 nakonec splnil očekávání účastníků.

Pro zpestření našich schůzek nás 3x navštívila pracovnice v sociálních službách paní Jana Mikulicová, která nás naučila celkem jednoduše a) 6.5. leptat sklo, b) 17.6. malování obrázků a c) 23.9. pletení nádob z papíru. Výklad byl zajímavý a něco nového jsme se naučili.

 • 29. září byl uskutečněn autobusový zájezd do Mikulova s prohlídkou zámku a Dietrichsteinské hrobky. Dále jsme se zastavili v Břeclavi, kde jsme si prohlédli židovskou synagogu s podrobným výkladem. Zájezd byl hodnocen opět dobře.

 • 7. prosince proběhla "Mikulášská nadílka", kdy nás navštívi Mikuláš s andělem a čertem. Všichni účastníci obdrželi dárkový balí ček a blahopřání k Vánocům a Novému roku. Bylo zajištěno občerstvení. K tanci a poslechu nám opět zahrál pan Sedláček.

 • 14. prosince byla zorganizovaná "Vánoční besídka". Zde vystoupily děti z Mateřské školy. Jejich pásmo se velice líbilo. Všem účastníkům předali přáníčka k Novému roku. Dětem byly předány dárkové balíčky. Opět jsme měli občerstvení. Na tuto besídku přijali pozvání starosta pan Rožnovský a místostarosta pan Kadlec, kteří celému kolektivu popřáli k Vánocům i Novému roku.

 • 15. prosince jsme se společně se zástupci OÚ zúčastnili návštěvy "Domu důstojného stáří", kde jsme předali novoroční přání a pacientům zakoupené ovoce (jablka a pomeranče).

Uvedená zpráva ukazuje na různorodou činnost našeho "Klubu seniorů ".

V Hrušovanech u Brna 10.2.2016 zpracoval: Pospíšil Stanislav

Obrázek nástěnky

Obrázek SS851994

Zpět nahoru