Ve středu 16.12.2015 se konala v Klubu seniorů Vánoční besídka. Této akce se zúčastnili  starosta obce pan Miroslav Rožnovský a místostarosta Ing. Mgr. Pavel Kadlec. Na této besídce vystoupily s programem děti Mateřské školy v Havlíčkově ulici pod vedením učitelek paní Jarky Havlíkové a paní Kristiny Sladkovské.

Zpěv dětí paní učitelky doprovodily  na klávesy a na housle. Vystoupení dětí bylo velice pěkné, moc se líbilo. Děti potom předaly  každému ze seniorů Vánoční  přání.  Po skončení vystoupení byly děti obdarovány balíčky, jako poděkování za jejich vystoupení. Na občerstvení seniorům byly podány chlebíčky, zákusky, káva . Na závěr besídky vystoupil starosta obce s přáním seniorům pěkných vánoc a popřál hodně zdraví do Nového roku 2016. 

Děkujeme tímto panu starostovi Miroslavu Rožnovskému  a zastupitelstvu obce za podporu činnosti Klubu seniorů.  S jejich podporou Klub seniorů  pořádá akce, která zpříjemňují život ve stáří  hrušovanským seniorům. Za Klub seniorů  text i foto: Eliška Kubová

ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage

Zpět nahoru