zpravodajKategorie obsahuje výtisky "Hrušovanského zpravodaje" od září roku 2006


 

Rada obce Hrušovany u Brna rozhodla, že nepovolí inzerci politické reklamy v hrušovanském zpravodaji pro krajské a senátní volby 2016, včetně parlamentních voleb 2017 (Usnesení II/1 z jednání rady obce č.17/2016, které se konalo 8. 8. 2016). Rada obce Hrušovany u Brna schválila dne 9. června 2014 Zásady zveřejňování předvolebních inzerátů v rámci Voleb do zastupitelstev obcí v Hrušovanském zpravodaji. Tím umožnila volebním stranám využít prostor ve zpravodaji (maximálně dvě stránky A5) pro vlastní prezentaci.  

Zásady zveřejňování předvolebních inzerátů v rámci Voleb do zastupitelstev obcí v Hrušovanském zpravodaji

  1. Inzerát musí být autorizován kandidátem z prvního místa kandidátky (tj. tzv. volebním lídrem), která inzerát podává.
  2. Inzerát nesmí být v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí obsahovat jakoukoliv diskriminaci z důvodů rasy, pohlaví nebo národnosti nebo napadat náboženské nebo národnostní cítění, ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem mravnost, snižovat lidskou důstojnost, obsahovat prvky pornografie, násilí nebo prvky využívající motivu strachu. Inzerát nesmí napadat ostatní volební subjekty.
  3. Velikost inzerátu je limitována velikostí dvou stran A5 pro jednu kandidátku, inzeráty jsou v černobílém provedení.
  4. Inzeráty pro volební strany, které budou kandidovat do zastupitelstva obce, budou bezplatné.
  5. Rada obce Hrušovany u Brna uděluje Redakční radě Hrušovanského zpravodaje právo vrátit inzerát k přepracování, pokud uzná nesoulad s těmito zásadami. Termínem, do kterého bude možno inzeráty dodat, eventuálně přepracovat, je termín uzávěrky Hrušovanského zpravodaje. 
Zpět nahoru