Vzhledem k nově přijatým krizovým opatřením Vládou ČR bude ve dnech 29. a 30. 10. 2020 omezena činnost Úřadu práce ČR. Služby bude kontaktní pracoviště poskytovat jen v nezbytně nutných případech. Nadále platí, že lidé mohou drtivou většinu žádostí a dalších podkladů podávat i jinou cestou než osobně (např. emailem, prostřednictvím DS, apod.) a vše tak vyřešit z pohodlí domova.

Zpět nahoru