Věnujte laskavě pozornost informaci, týkající se adresného třídění odpadu od nemovitostí občanů, které společnost FCC Česká republika, s.r.o., v obci Hrušovany u Brna provádí. Z důvodu zkvalitňování služeb zákazníkům, přechází v současné době na nový informační systém evidence výsypů odpadových nádob. Aktuálně dochází k migraci dat do nového webového portálu a současně probíhá jeho finální odladění. Protože není možné udržovat dva informační systémy v aktuální podobě, nebudou data v původní /starší/ verzi aktuální. Nový plně funkční informační systém by měl být k dispozici nejpozději od 1. 1. 2021. O jeho spuštění Vás budeme s předstihem informovat.

Zpět nahoru