Slavnostní odhalení cortenové schránky v blízkosti kostela Panny Marie Královny

Dne 13. září 2014 v 16.00 hod. byla slavnostně odhalena schránka zakrývající reprodukci památného kříže z roku 1595. Realizace této stavby je součástí širšího projektu, jehož cílem bylo i zrestaurování sedmi křížů nacházejících se v k.ú. obce Hrušovany u Brna. Tento projekt byl financován z rozpočtu obce. Realizaci finančně podpořila Nadace ČEZ.

Účelem a posláním cortenové schránky je vhodná prezentace nejstarší památky naší obce. Nutno si uvědomit, že společně s vilou Viktora Bauera od vynikajícího architekta Adolfa Loose se jedná o nejcennější pamětihodnosti v obci. Schránka také chrání reprodukci před vnějšími vlivy a případným poškozením. Součástí stavby je rovněž informační panel s popisujícími texty, včetně mapy, s odkazem na stávající polohu originálu. Na informačním panelu si můžete přečíst pověst vztahující se k pamětnímu kameni. Zatoužíte li jen rozjímat, je možné usednout na instalovanou lavičku. Originál kamene zůstal ponechán na stávajícím místě, kde byl odborně ošetřen proti působení vnějších vlivů. V následujících letech obec plánuje realizaci naučné stezky, která bude ukončena právě u originálu této památky. Současně dojde k realizaci vhodného přístřešku.

Schránka je kubického tvarosloví bez zbytečných ornamentů dle Loosova „ornament a zločin“. Základním materiálem stavby byla zvolena moderní patinující nízkolegovaná ocel, jež je známá pod názvem CORTEN. Tato povětrnostně odolná ocel (patentovaná již v roce 1933 v USA) se vyznačuje sníženým obsahem uhlíku a obohacením mědí, fosforem a zejména tím, že působením atmosférických vlivů získává charakteristickou a velmi působivou rezavou patinu. K působivým změnám bude docházet po celou dobu životnosti konstrukce. V prvních letech navíc dochází k trvalým změnám barvy vrchní korozní vrstvy, od teplé oranžově hnědé, přes červenohnědou až k tmavé nachově hnědé. Nejvýraznější změny budeme pozorovat v průběhu prvních šesti měsíců až 2 let, v závislosti na atmosférických podmínkách. V každém případě vzniklá ochranná korozní vrstva výrazně zpomalí další proces koroze. Vysoká antikorozní odolnost je až desetkrát vyšší, než u normálních uhlíkových ocelí a činí tím Corten ideálním pro realizaci architektonických prvků i v těch nejagresivnějších prostředích. Její zrezivělý efekt pak bude dokreslovat atmosféru pomíjivosti a historického kontextu prezentovaného kamene. Důvodem pro zvolení povětrnostní oceli byla rovněž skutečnost, že je její použití ekologické a ekonomické zároveň. Její vysoká ekologická hodnota je dána 100 % recyklovatelností, jelikož na rozdíl od jiných tříd oceli nevyžaduje aplikaci žádné povrchové úpravy. Vedle Cortenu jsou dále použity ušlechtilé materiály typu: nerezová ocel, dřevo, kámen, či výplně z vrstveného skla Connex.

zpracoval: Ing. arch. Dušan Knoflíček – člen obecní rady
Foto: Pavel Hodec

Fotografie z akce

Image

 

Zpět nahoru