koruna nadaceNadační fond Výstavba kostela v Hrušovanech u Brna

Nadační fond po splnění svého úkolu zanikl, jeho činnost byla v roce 2009 ukončena.

Jak vše začalo?

V roce 1997 se sešlo několik hrušovanských občanů s myšlenkou pokusit se o stavbu malého kostela u hřbitova, kde bylo příhodné místo na obecním pozemku. Po dotazech na příslušných úřadech byla k tomuto účelu založena Nadace na výstavbu kostela, jejímiž zřizovateli byli: Miroslav Rožnovský, Marie Rožnovská, Ladislav Najman a Marta Mikulincová. Ihned byl založen také účet u České spořitelny, pobočka Židlochovice, č. účtu: 2022953389/0800.

23. 2. 1999 byla nadace v důsledku změny zákona o nadacích přejmenována na Nadační fond na výstavbu kostela v Hrušovanech u Brna. Je zapsán u Krajského obchodního soudu v Brně v oddílu A, vložka číslo 75.

Kdy bylo vydáno stavební povolení a kdy byla zahájena stavba?
Stavební povolení bylo vydáno v Židlochovicích dne 16. 5. 2000 pod č. j. 1891/00-Su pod názvem: Stavba kostela v Hrušovanech u Brna – občanská vybavenost
Stavebník: Nadační fond na výstavbu kostela
Architektka: Ing. Lea Vojtová
Rozpočet bez vnitřního vybavení: 7 388 428,- Kč
Pozemek uvolnila pro stavbu bezplatně obec
Datum zahájení stavby: 13. 6. 2000

Průběh stavby
Rok 2000 - Stavbu zahájila na základě smlouvy o dílo firma Stafikr, spol. s r. o., Hustopeče u Brna. Do konce roku 2000 byla postavena a zastřešena hlavní loď kostela.

 nadace1 nadace2

Rok 2001 - Stavba věže byla zahájena 29. 5. 2001 firmou Ing. Mikulinec Miroslav, Hrušovany u Brna. Do konce roku byla její stavba téměř dokončena včetně vnitřní a vnější omítky, části schodiště, zastřešení, okapů a částečného vsazení oken.

nadace3 nadace3a

V podzimních měsících se provedla dostavba vstupního prostoru a sakristie kolem hlavní lodě. O velmi rychlou dostavbu se zasloužilo několik místních občanů, kteří se dobrovolně ujali práce bez nároku na odměnu.
Těsně před nástupem zimy tytéž skupiny dobrovolníků provedly výkopy uvnitř kostela, aby mohlo být položeno potrubí pro rozvod vody a svody do kanalizace. Celý objekt byl odbornou firmou napojen na veřejnou obecní kanalizaci.

nadace4  nadace4a

Dne 15. 3. 2004 obdržel Nadační fond pro výstavbu kostela Kolaudační rozhodnutí o užívání stavby kostela Panny Marie Královny v Hrušovanech u Brna. Tohoto dne bylo završeno desetileté úsilí o vybudování této stavby.

Dne 21. 8. 2004 kostel vysvětil biskup Mons. Vojtěch Cirkle.

 nadace5 nadace5a

Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli a stále přispívají na stavbu našeho kostela, a bez jejichž pomoci by se naše dílo neobešlo.

nadace6nadace6

Kostel si můžete prohlédnout při pravidelných bohoslužbách ve středu (kromě středy před prvním pátkem v měsíci) a v sobotu, vždy v 18.00.
Případní zájemci o otevření kostela mimo tuto dobu nechť se obrátí na pana M. Rožnovského na telefonním čísle 602766388.


Další informace o stavbě kostela najdete zde

Zpět nahoru