Smlouvy uzavřené v roce 2015

 

Příkazní smlouva na výkon zadavatelské činnosti - eCENTRE, a.s. Příkazní smlouva na výkon zadavatelské činnosti - eCENTRE, a.s.

Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy - E.ON Distribuce, a.s. Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy - E.ON Distribuce, a.s.

Smlouva_o_dilo_Obnova_stromoradi_ulice_Tyrsova_Vladimir_Svoboda.pdf Smlouva o dílo Obnova stromořadí ulice Tyršova - Vladimír Svoboda

Darovací smlouva - pozemky - Jihomoravský kraj Darovací smlouva - pozemky - Jihomoravský kraj

Dodatek ke smlouvě o poskytování finančního příspěvku - FK 1932 Hrušovany u Brna, o.s. Dodatek ke smlouvě o poskytování příspěvku - FK 1932 Hrušovany u Brna, o.s.

Smlouva o dílo - Vjezd pro zásobování základní školy - Rozmahel Smlouva o dílo - Vjezd pro zásobování základní školy - Rozmahel

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo - Vjezd pro zásobování základní školy - Rozmahel  Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo - Vjezd pro zásobování základní školy - Rozmahel

Smlouva o dílo - Opravy suterénu zdravotního střediska - Rozmahel Smlouva o dílo - Opravy suterénu zdravotního střediska - Rozmahel

Dodatek č. 1/2015 k SOD č. 2/2015 - Rozmahel  Dodatek č. 1/2015 k SOD č. 2/2015 - Rozmahel

Dodatek č. 2/2015 k SOD č. 2/2015 - Rozmahel  Dodatek č. 2/2015 k SOD č. 2/2015 - Rozmahel

Smlouvy pojistné - Česká pojišťovna Smlouvy pojistné - Česká pojišťovna

Bezpečnostní prořezy stromů - Zapadlo Smlouva o dílo - Bezpečnostní prořezy stromů - Zapadlo

Dodatek č. 1 smlouvy o zhotovení díla na vypracování architektonické studie - návrhu stavby, dodatek č. 2 smlouvy o zhotovení díla na zajištění výkonu autorského dohledu Dodatek č. 1 smlouvy o zhotovení díla na vypracování architektonické studie - návrhu stavby, dodatek č. 2 smlouvy o zhotovení díla na zajištění výkonu autorského dohledu - Richter

Příkazní smlouva o výkonu technického dozoru investora a koordinátora BOZP - Domia art s.r.o. Příkazní smlouva o výkonu technického dozoru investora a koordinátora BOZP - Domia art s.r.o.

Dodatek č. 1 K příkazní smlouvě ze dne 10. 3. 2015 - Domia art s.r.o. Dodatek č. 1 K příkazní smlouvě ze dne 10. 3. 2015 - Domia art s.r.o.

Smlouva o dílo  Smlouva o dílo "Oprava ulice Stávání" - DP stavby energo s.r.o.

Smlouva o dílo - Hrušovany u Brna - oprava části parku, včetně vybudování tržního místa - STAFIKR, spol. s r. o. Smlouva o dílo - oprava části parku, vč. vybudování tržního místa - STAFIKR, spol. s r. o.

Dodatek smlouvy o dílo - oprava části parku... - STAFIKR, spol. s r. o.  Dodatek č. 1 smlouvy o dílo - oprava části parku... - STAFIKR, spol. s r. o.

Smlouva o sdružených službách dodávky elektrické energie ze sítě NN - One Energy ČR, a.e. Smlouva o sdružených službách dodávky el. energie ze sítě NN - One Energy ČR, a.e.

Faktura na opravu vpustí - Rozmahel Faktura na opravu vpustí - Rozmahel

Kupní smlouva na nákup malotraktoru - P&L, spol. s r. o. Kupní smlouva na nákup malotraktoru - P&L, spol. s r. o.

Faktura - oprava dvorní plochy sokolovny - Komínek Faktura - oprava dvorní plochy sokolovny - Komínek

Faktura - zhotovení kanalizace pro odvod dešťových vod, garáže - Vodárenská akciová společnost, a.s. Faktura - zhotovení kanalizace pro odvod dešťových vod, garáže - Vodárenská a.s.

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací - ČTI a.s. Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací - ČTI a.s.

Smlouva o dílo  Smlouva o dílo "Oprava vjezdu vč. odst. stání zdr. střediska č.p. 195 - DP stavby energo s.r.o."

Dodatek SOD: Oprava vjezdu vč. odst. stání zdr. střediska - DP stavby energo Dodatek SOD: "Oprava vjezdu vč. odst. stání zdr. střediska - DP stavby energo"

Dodatek SOD:  Dodatek SOD: "Oprava vjezdu vč. odst. stání zdr. střediska - DP stavby energo" 2

Smlouva o dílo - Modernizace ul. Sušilova - Svoboda a syn, s.r.o. Smlouva o dílo - Modernizace ul. Sušilova - Svoboda a syn, s.r.o.

Dodatek č. 1 k SOD Modernizace ulice Sušilova Dodatek č. 1 k SOD Modernizace ulice Sušilova - Svoboda a Syn, s.r.o.

Smlouva o dodání ozvučovací a rozhlasové techniky - Bártek rozhlasy, s.r.o. Smlouva o dodání ozvučovací a rozhlasové techniky - Bártek rozhlasy, s.r.o.

SOD na odstranění havarijní závady rozvodů - Thermoa spol. s r.o. SOD na odstranění havarijní závady rozvodů MŠ Sídliště - Thermona spol. s r.o.

Oplocení zahrady MŠ Havlíčkova - A-Z PLOTOVÉ CENTRUM, spol. s r.o. Faktura - oplocení zahrady MŠ Havlíčkova - A-Z PLOTOVÉ CENTRUM, spol. s r.o.

Instalace brány a oplocení - STAFIKR, spol. s r.o. Instalace brány a oplocení - STAFIKR, spol. s r.o.

Smlouva o dílo  Smlouva o dílo "Oprava chodníků 2015 - Hrušovany u Brna" - Stavika s.r.o.

Dodatek č. 1 k SOD  Dodatek č. 1 k SOD "Oprava chodníků 2015 - Hrušovany u Brna" - STAVIKA s.r.o.
Faktura - Výměna vnitřního osvětlení OÚ Hrušovany  Faktura - Výměna vnitřního osvětlení OÚ Hrušovany - Bohumil Harašta VideoDigital

SOD Rozšíření kamerového systému - PERFECTED s.r.o. SOD Rozšíření kamerového systému - PERFECTED s.r.o.

Faktura_Materiál na výsadbu - sítě Faktura Materiál na výsadbu - kokosové sítě - Arboristická obchodní s.r.o.

Faktura - Rostlinný materiál na výsadbu - Arboeko s.r.o. Faktura - Rostlinný materiál na výsadbu - Arboeko s.r.o.

Dohoda o skončení nájmu - Moravský rybářský svaz, o. s. Dohoda o skončení nájmu - Moravský rybářský svaz, o. s.

Smlouva o dodání bezdrátového rozhlasu Sarah - Bártek rozhlasy, s.r.o. Smlouva o dodání bezdrátového rozhlasu Sarah - Bártek rozhlasy, s.r.o.

Faktura na zálohovací systém - Agerit s.r.o. Faktura na zálohovací systém - Agerit s.r.o.

Darovací smlouva - obec Hrušovany u Brna jako obdarovaný Darovací smlouva - obec Hrušovany u Brna jako obdarovaný

Kupní smlouva - komunikace, chodníky, VO a VR Kupní smlouva - komunikace, chodníky, VO a VR

Zpět nahoru