Kategorie obsahuje veškeré informace o odpadovém hospodářství obce - zahrnuje sběrný dvůr odpadů, třídění odpadů doma, skládku u Výzkumu, informace o svozech, svozové firmě a veškeré další informace o odpadech.


 

Existuje množství předmětů, u kterých si nejste jistí, do jaké nádoby patří.

V tomto článku se budou shromažďovat Vaše dotazy a postupně i odpovědi, jak třídit odpady

  • rulička od toaletního papíru - odevzdávat do modré nádoby (papír)
  • tuba od pasty na zuby - z důvodu znečištění (těžko se dá vymačkat všechna pasta) do směsného odpadu
  • dvousložkový obal na kartáček apod. - lze snadno oddělit plast od papíru, takže odtržený papír do modré a plastovou část do žluté nádoby
  • krabice od mléka, džusů atd. - jedná-li se o tetrapak (karton), tak do žluté nádoby
  • papírové kapesníčky - možné do modrého kontejneru
  • plechovky - papírově tenké plechovky od piva a jiných nápojů se mohou házet do žluté nádoby, ale pevnější konzervy nikoli. Doporučujeme nosit vše na sběrný dvůr.
  • platíčka od léků - do žluté nádoby
  • papírová plata na vajíčka - do modré nádoby 

Pro získání popelnic na tříděný odpad do domácnosti je potřeba uzavřít s obcí smlouvu o výpůjčce a následném darování nádob.

Dříve evidovaní zájemci o třídění obdrželi smlouvy do schránek, noví zájemci mohou smlouvu dostat na OÚ, na sběrném dvoře nebo si ji stáhnout zde na webu.

V úvodní části smlouvy laskavě vyplňte Vaše jméno a příjmení (případně titul), datum narození, adresu bydliště, v závěru datum a Váš podpis.

Dále vyplňte i jméno, příjmení a adresu bydliště v Protokolu o předání sběrné nádoby, který je přílohou smlouvy. Ostatní body bude vyplňovat obecní úřad.

Smlouvu s vyplněnými údaji laskavě odevzdejte na obecní úřad (na podatelnu nebo místostarostovi) nebo v provozní době na sběrný dvůr odpadů 

Na základě této smlouvy Vám předáme sběrné nádoby na separovaný odpad spolu s předávacím protokolem.

Předávací protokol, který obdržíte spolu s nádobami, prosíme opět odevzdejte podepsaný na OÚ (možné i do schránky nebo na sběrném dvoře). Teprve potom získáte i originál smlouvy.

pdfSmlouva o výpůjčce popelnice299.42 KB

pdfSmlouva o výpůjčce kompostérů145.40 KB

Zpět nahoru