Třídění bioodpadu

Vzhledem k plánovanému nárůstu poplatků za uložení odpadu na skládkách v nadcházejících letech je jedinou možností, jak udržet obecní poplatky za odpady na nízké úrovni, poctivé třídění maximálního počtu složek. Ze statistik vyplývá, že velmi významnou složkou odpadu je také bioodpad. Zlepšením třídění bioodpadu je možné dosáhnout výrazného snížení množství odpadu v popelnicích na směsný odpad (tzv. „černé popelnice“), který nyní končí na skládce. Uložení na kompostárně je již teď mnohem levnější než uložení na skládce.

V současné době je možné třídit bioodpad buď doma ve vlastních kompostérech, vyvezením na sběrný dvůr, nebo uložením odpadu do kontejnerů na ulici Vodní a Malinovského.

Obec zvažuje rozšíření a zdokonalení možnosti třídění bioodpadu pro domácnosti. Pokud se ukáže, že o tento krok bude mezi občany zájem, bude se obec zabývat pravděpodobně dvěma variantami: pořízení kompostérů nebo pořízení „hnědých“ popelnic a kontejnerů na svoz bioodpadu do kompostárny (nebo kombinace obou variant) a jejich poskytnutí domácnostem zdarma.

Žádáme tímto o vyjádření občanů, zda mají zájem o třídění bioodpadu. Pokud ano, jakou variantu by preferovali: zda poskytnutí hnědých popelnic na bioodpad nebo kompostérů do domácností. Uveďte laskavě i číslo popisné Vašeho domu. Výsledky ankety budou jedním z podkladů pro další rozhodování obce ve věci odpadového hospodářství. Anketu můžete vyplnit elektronicky na webu obce - kliknutím na obrázek níže) nebo písemně na vytištěný formulář, který je součástí obecního zpravodaje. Pro další informace kontaktujte Pavla Kadlece (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 602 158 895).

bioodpad

Co je bioodpad?
Mezi bioodpad patří listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.
Mezi bioodpad nepatří zbytky jídel, oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat.

Go to top