Home » Obecní úřad » Povinně zveřejňované informace
 

Povinně zveřejňované informace

1. Oficiální název obce:

Hrušovany u Brna   ID obce: 4883

2. Důvod a způsob založení:

Právní základ obcí je dán Ústavou České republiky, zákon č. 1/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Obec je veřejnoprávní korporace, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání také veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.
Ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce rozhoduje zastupitelstvo obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Obecní zřízení upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura:

Obec spravuje své záležitosti samostatně, v samostatné působnosti. Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí jen zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony, v přenesené působnosti. Při výkonu přenesené působnosti se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.
Orgány obce jsou: zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, místostarosta a obecní úřad. Orgány zastupitelstva obce jsou výbory.
Obec může k plnění svých úkolů dále zakládat a zřizovat organizační složky obce bez právní subjektivity a právnické osoby.

Obec vykonává sociálně právní ochranu dětí, dle smluvního ujednání s ORP Židlochovice (s účinností k 1. 1. 2015). 

4. Kontaktní spojení:

Adresa: Obec Hrušovany u Brna, Masarykova 17, 66462 Hrušovany u Brna
Telefon: 547236117  547237117
Fax: 547236117
E-mail: podatelna@ouhrusovany_cz
Úřední hodiny: pondělí a středa od 6:30 do 17:00

5. Případné platby můžete poukázat na účet:

Česká spořitelna, pobočka Židlochovice,
číslo účtu: 2022877339/0800

6. IČO: 00281824

7. DIČ: CZ 00281824

8. Rozpočty obce:

rozpočty obce, rozpočtové výhledy i opatření se nachází na našich stránkách

9. Žádosti o informace:

Adresa: Obec Hrušovany u Brna, Masarykova 17, 66462 Hrušovany u Brna
Telefon: 547236117  547237117
Fax: 547236117
E-mail: podatelna@ouhrusovany_cz

10. Příjem žádostí a dalších podání:

stejně jako informace, viz bod 9.

11. Opravné prostředky:

Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu se podávají v odvolací lhůtě 15 dnů na obecní úřad Hrušovany u Brna. Úřad do 15 dnů rozhodne o odvolání.
Rozhodnutí o odvolání je konečné a nelze se proti němu odvolat, je však možné přezkoumání soudem.

12. Formuláře:

Některé formuláře si můžete vyzvednout přímo na obecním úřadě v Hrušovanech u Brna, jiné na městském úřadě v Židlochovicích.

13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací:

Informace o řešení nejrůznějších životních situací lze získat přímo od pracovníků obecního úřadu Hrušovany u Brna, na stránkách obecní policie nebo v obci s rozšířenou působností na městském úřadě v Židlochovicích.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací:

Informace, které nejsou na stránkách, poskytneme na obecním úřadě nebo prostřednictvím naší e-mailové adresy podatelna@ouhrusovany_cz

16. Výroční zprávy podle zákona č.106/1999 Sb.

najdete na našich stránkách

17. Seznam organizací:

Od 1. 1. 2003 mezi organizační složky obce bez právní subjektivity patří Místní knihovna Hrušovany u Brna, Zásahová jednotka SDH JPO III. Od 1.1. 2009 Sběrný dvůr odpadů Hrušovany u Brna, Klub seniorů Hrušovany u Brna a od 1. 1. 2016 Klub rybářů.

Od 1.1.2003 mezi příspěvkové organizace obce s právní subjektivitou patří:
Základní škola T.G. Masaryka Hrušovany u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Masarykova 167, 664 62 Hrušovany u Brna
Mateřská škola Hrušovany u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Havlíčkova ulice 169, 664 62 Hrušovany u Brna 

Nahoru

 Kalendář akcí

<< 2017 >>
<< červenec >>
Po Út St Čt So Ne
26           1 2
27 3 4 5 6 7 8 9
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23
30 24 25 26 27 28 29 30
31 31            
 

Prezentace

t__i__te_odpad.png

 OP2.png

citiyportals.cz

MAPA_Z__VAD.png 

fk.png

KRONIKA.png 

ytong

nadace cez

elinsta_ban.jpg

logo_selfnet.png

cesty160x250.gif

logoidsjmk.gif

studio_chic.gif

Logo VAS

 VaK.gif

HHS.png 

sokol.jpg

varhany_____kopie1.png