Home » O obci » Knihovna
 

Knihovna

Místní knihovna, ulice Jiřího z Poděbrad č. 163 

Půjčovní doba:

Poplatky:

Pondělí

8.00 - 12.00 pro školu
13.00 - 17.30

první registrace v knihovně: 10,-

Úterý

8.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00

roční poplatek: 50,-

Pátek

8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

upomínka 1.,2.,3.: 20,- 40,- 60,-


Můžete nám napsat na adresu: mkh@volny_cz
vedoucí knihovny: Jarmila Kresová
telefon: 547 236 078
Katalog knih

pokuta za pozdní vrácení: 5,-
manip.popl.za MVS: 15,- + poštovné
náhradní průkazka 10,-
ztráta knihy 20,- + cena knihy
poškození čár.kódu: 10,-
poškození knihy: 10,- dle stupně poškození

knihovna.jpg
Motto:

"Kniha je jako kouzelnické dílo, z něhož tryskají nejrůznější druhy obrazů, rozviřujících mysl a měnících srdce."
A. France 

 

Beseda s panem Jiřím Márou

27. 3. 2015 přijede už po čtvrté na besedu pan Jiří Mára s rodinou. Tentokrát nám bude povídat o své cestě po   Japonsku. Beseda se uskuteční v Základní škole v 11 hodin. Přijďte se podívat. 

Od začátku nového roku probíhá v naší knihovně celoroční soutěž pro děti LOVCI PEREL.
Některé označené knihy se stanou PERLORODKAMI a po jejich přečtení a správné odpovědi na  pár otázek dostane čtenář  „pravou“ perlu!
Nasbírané perly budou vystaveny v knihovně, kde můžete sledovat průběh hry a skóre jednotlivých lovců.
Na konci soutěže bude vyhlášení s odměnou pro nejlepšího lovce a šňůry s perlami si každý odnese domů. A to ještě není všechno!
Za správné odpovědi na nepovinné otázky  dostanou děti speciální knihovnické  peníze MORIONY, které budou mít možnost utratit v červnu a v prosinci v obchůdku s odměnami v knihovně. 

Březen - měsíc knihy

V březnu chodí pravidelně celá mateřská i základní škola do knihovny na besedy.

Březen - měsíc knihy

Image
Image
Image
Image

Tajuplná Afrika

27. března 2014 byl u nás už potřetí na besedě  pan Jiří Mára.  Po Novém Zélandu a Austrálii nám poutavě vyprávěl  o TAJUPLNÉ  AFRICE. I tentokrát přijel s manželkou a synem Jirkou, který je zapsán do Guinnessovy knihy rekordů jako jediný vozíčkář, který navštívil všechny obydlené kontinenty. Beseda byla jako obvykle moc  pěkná, děti poslouchaly, ani nedutaly a na konci zasypaly pana Máru spoustou dotazů.  Např.: "Nechtěli byste mě vzít na příští cestu sebou?"  Márovi, navzdory Jirkově postupující nemoci, plánují další výpravu "pouze" po Evropě. (Fotky...)   

24.2.2014 -  Pasování prvňáčků na čtenáře

Slibuji, že budu dodržovat pravidla a zákony naší knihovny a že budu slušně zacházet s každou knihou.Tak toto nám dnes slíbili všichni prvňáčci z naší školy. Jako každý rok, i letos touto dobou předvedli panu starostovi, paní ředitelce a paní knihovnici, že už umí všechna písmenka, že  je umí poskládat do slov i vět a  mohou se stát čtenáři naší knihovny. Pan starosta je pak žezlem  pasoval na čtenáře, dostali krásnou šerpu, průkazku - a už mohou i s rodiči chodit do knihovny.  (Obrázky zde)

pasovani_2014.jpg

Co se dělo v naší knihovně...

Nebojte se počítače

Každé pondělí dopoledne máte možnost přijít do knihovny a s pomocí paní knihovnice si „osahat“ počítač - naučit se základy používání počítače a internetu.

Napište nám

Rádi bychom věděli, jak jste s naší  knihovnou spokojeni či nespokojeni.
Napište nám své stížnosti nebo naopak

 • jakékoliv nápady, návrhy na zlepšení služeb v knihovně
 • tipy na knihy a časopisy, které v knihovně nemáme a rádi byste je tam měli

Pište na adresu mkh@volny_cz, do předmětu přidejte napište nám  - abychom to v poště rychleji našli.

Podívejte se na zajímavé stránky:

 • www.ctesyrad.cz - ČTEnářův SYmpatický RÁDce
 • www.cbdb.cz - Česká bibliografická databáze, kde najdete zajímavé knihy, jejich hodnocení čtenáři, názory čtenářů, diskusní fórum a novou anketu o nejoblíbenější knihu českých čtenářů - Zlatá kniha 2010, kde můžete hlasovat a také vyhrát!
 •  www.celeceskoctedetem.cz
Co se dělo v naší knihovně (starší akce)...

Něco o naší knihovně

První zmínka o půjčování knih v naší obci je z let 1884-1886, kdy na zdejší škole působil učitel a pozdější spisovatel Alois Mrštík a půjčoval knihy mládeži.
První obecní knihovna vznikla až v roce 1900. Během dalších 105 let se několikrát stěhovala, až v roce 2005 získala stabilní místo v nově zrekonstruované budově na ulici Jiřího z Poděbrad. Nyní je knihovna v novém, pěkném prostředí, na frekventovaném místě v obci, což se projevilo i větším počtem čtenářů.
Knihovna poskytuje knihovnické a informační služby. To znamená získává, zpracovává, uchovává a zpřístupňuje literaturu, umožňuje přístup na internet, shromažďuje, uchovává a poskytuje informace o obci, poskytuje meziknihovní služby, pořádá besedy, výstavy a jiné kulturní a vzdělávací akce. Mimo to nabízíme i použití počítače.

A trochu statistiky:

rok

počet      knih

z toho naučná

z toho beletrie

z toho CD

zakoupeno knih

za         Kč

odebírané časopisy

počet návštěv internetu

minut celkem

2005

11 777

3 490

8 234

48

376

52 597

18

181

6 438

2006

12 151

3 561

8 542

48

374

51 515

19

579

21 296

2007

12 602

3 710

8 844

48

406

64 451

17

776

31 049

2008 12 045 3 266 8 726 53 399 60 060 20 1 018 49 155
2009 12 279
3 330
8 896
53
353
51 332
22
1 115
56 476
2010
12 276
3 349
8 874
53
355
54 513
17
1 126
52 897
2011 12 488 3 370
9 065
53
384
50 572
16
923
54 992
2012
12 576 3 527 8 997
44 151 18 448 16 901 35 765
2013
12 730 3 570 9 110 43 262
52 958
12
548
26 555

rok

registr. čtenáři

z toho dětí

počet návštěv knihovny

výpůjčky

z toho naučná

z toho beletrie

z toho CD

z toho časopisů

2005

380

123

3 106

12 688

4 110

8 362

216

3 431

2006

404

115

3 540

12 981

4 206

8 663

112

3 710

2007

378

104

3 699

11 503

2 757

6 271

58

2 896

2008 399 144 4 231 11 545 3 404 8 095 46 2 336
2009
423
187
5 629 12 260
1 844
7 667
  2 749
2010 386
158
5 512
11 738
1 249 6 589
  2 177 
2011
425
148
5 173
11 500
1 294
8 119
  2 089
2012
387 168 4 834 11 485 905 6 555   1 877
1023
383
157
5 580
10 008
804
5 092
  1 769

Z historie knihovny

 • 1884 - 1886: snad první připomínka o pujčování knih mezi mládeži, jehož iniciátorem byl pravděpodobně učitel a budoucí spisovatel Alois Mrštík, který v tomto období žil v Hrušovanech u Brna.
 • 1900: první písemná zmínka o obecní knihovně. Obecní výbor povolil částku 30 korun na rozšíření obecní knihovny a pořízení skříně na ucovávaní knih.
 • 1901: 12.února byly prohlédnuty účty knihovny lidové a 15.prosince povolil obecní výbor částku 25 zlatých na obecní knihovnu.
 • 1920: byla zřízena veřejná obecní knihovna.
 • 1923: zachoval se jmenný seznam tehdejších čtenářů knihovny. Knihovnu navštěvovalo 68 čtenářů.
 • 1924: v knihovně bylo půjčeno 1600 knih a půjčovalo se každý týden a podle záznamu.
 • 1933: ustanovena obecní knihovní rada. Předsedou byl Leopold Veselý.
 • 1939: jediný podrobný soupis knihovny za tento rok před II.sv.válkou. Příspěvek obce 400 Kč.
 • 1954: první zmínka o knihovně po II.sv.válce, tehdy zakoupilo JZD pro obecní knihovnu knihy v hodnotě 5000 Kč.
 • 1958: po generální opravě radnice (MNV) byla v 1.patře umístěna obecní knihovna.
 • 1974 - 1980: neustále se zvyšuje počet čtenářů i knih.
 • 1980 - 1997: zlatý věk knihovny. Počátek spolupráce s mateřskou i základní školou, uskutečňovaly se různé besedy a výstavky. V roce 1988 uděluje Jihom.krajský národní výbor odbor kultury čestné uznání místní lid. knihovně za dlouholetou úspěšnou práci v kultuře. V roce 1990 přešla knihovna pod správu okresní knihovny.
 • 1999: čtenáři dostali pěkný dárek - počítač pro svoji potřebu.
 • 2000: rozšíření možnosti práce na počítači - připojení na internet.
 • 2002: byly zrušeny okresní knihovny.
 • 2003: místní lidová knihovna přešla pod správu obce. Pro potřebu knihovny pořídila obec druhý počítač a kopirovací stroj.
 • 2005: místní lidová knihovna se přestěhovala do nových prostor na ulici Jiřího z Poděbrad č. 163

Nahoru

Počet návštěv této stránky od 19. 2. 2009: