Aktuální hlášení obecního úřadu

Hlášení obecního úřadu 29. 5. 2015

Společnost Xella CZ, s.r.o. hledá...  •  Realizace a údržba zeleně Ing. P. Švec hledá...  •  Nabídka pracovního poměru do Pohořelic  •  Společnost CommScope hledá zaměstnance pro závod v Modřicích  •  MDD na sokolovně 30. 5. 2015 v 15 hod.  •  Sobotní domácí fotbalová utkání FK 1932  •  Splatnost poplatků za odpad končí 31. května  •  Sokolské Brno 2015  •  Kominictví Tomáš Strouhal z Křepic  •  Nalezen ovladač na otevírání garážových vrat.  


Novinky z obecního úřadu

PLACENÍ DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2015

1. červen je posledním dnem lhůty pro zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2015, nebo její první splátky. Od 24. dubna jsou postupně rozesílány složenky na úhradu této daně, kde bude na alonži uvedena celková výše daňové povinnosti na rok 2015 a územní pracoviště, kde je uložen daňový spis k dani z nemovitých věcí.  

Třídění odpadu doma - popelnice na tříděný odpad do domácností

Obec Hrušovany u Brna usiluje o snížení objemu směsného odpadu, který je bezúčelně a za značné náklady odvážen na skládku. To je možné jen zkvalitněním a zefektivněním třídění odpadu. Připravuje se projekt Třídění odpadu doma.  Žádáme občany, aby do 30. 4. 2015 projevili svůj zájem či nezájem o popelnice na separovaný odpad (papír, plasty). Podrobné informace o projektu jsou v přiloženém informačním letáku níže.  

Kácení stromů v ulici Tyršova

Dnes bylo zahájeno kácení bříz v ulici Tyršova. Stromy budou odstraněny nejpozději do středy. Během této doby žádáme o trpělivost a opatrnost z důvodu ztížené průjezdnosti a průchodnosti ulice. Na podzim bude vysázeno 19 kusů javoru babyky (Acer campestre "Elsrijk") dle schváleného projektu.   

Nespokojenost s tzv. spádovostí nemocnic

Otevřený dopis starosty obce M. Rožnovkého vedoucímu Odboru zdravotnictví JMK ohledně nespokojenosti občanů s tzv. spádovostí nemocnic. Aktualizace 4. 3. 2015: Odpověď Ing. Čupery, vedoucího odboru zdravotnictví. Aktualizace 16. 3. 2015: K lékaři do Brna? Raději jinam (z tisku).  


Příspěvky pro vysílání kabelové televize

6. 5. 2015: Členská schůze FK1932. Pálení čarodějnic. Den se Sv. Floriánem.

29. 4. 2015: První tréninkový zápas nejmladších fotbalistů. Koulení kola z Lednice do Brna. Pozvánka na ROCKFEST POHOŘELICE.

1. 4. 2015: Velikonoční dílnička. Louka plná broučků. Vítání občánků.

25. 3. 2014:  Miloslav Šťastný: 91 let. MDŽ v Klubu seniorů. FK 1932 V ZIMNÍ PŘESTÁVCE. Den otevřených dveří a zápis v mateřské škole. Obnova stromořadí v ulici Tyršova. 


Nejnovější příspěvky ze života obce

Sokolské Brno 2015  |  Památník písemnictví na Moravě - červen 2015  |  Zájezd Klubu seniorů do Olomouce a Loštic 23. 4. 2015  |  Změna výkonného výboru FK1932  |  Pietní akt 17. 4. 2015

Sokolské Brno 2015

Členové tělocvičné jednoty Sokol Hrušovany zvou občany do areálu Sokola Brno I na akci „Sokolské Brno 2015“, konanou v průběhu 5. až 7. června.Slavnostní sokolský průvod, který vyjde v neděli 7. června ve 13.30 hodin ze Zelného trhu přivede 3500 cvičenců na stadion na Kounicově ulici k předvedení 12ti hromadných skladeb. Přijďte s námi oslavit 25 let společné činnosti od znovuobnovení Sokola.  

Památník písemnictví na Moravě - červen 2015

Akce Památník písemnictví na Moravě v prostorách benediktinského kláštera v Rajhradě v měsíci červnu: StřeDění - Petra Dvořáková (3. 6. 2015 v 15.00) -  Zlatá stuha (10. června – 30. srpna 2015) - Vyhlášení výsledků Skryté paměti Moravy (12. června 2015, 15.00 hod. Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o. – Slovanské hradiště v Mikulčicích)  

Změna výkonného výboru FK1932

Fotbalový klub FK1932 Hrušovany u Brna,z.s. oznamuje široké veřejnosti, že náhradní členská schůze našeho spolku dne 7. dubna 2015 rozhodla o změně statutárního orgánů, tj. výkonného výboru. Byl zvolen nový 5členný výkonný výbor FK 1932 Hrušovany u Brna, z.s. na období 4 let ve složení...  

Pietní akt 17. 4. 2015

Pietního aktu u příležitosti 70. výročí osvobození obce sovětskou armádou, který se uskutečnil dne 17. 4. 2015, se zúčastnil Andrej Jevgenjevič Šaraškin (generální konzul Ruské federace), JUDr. Michal Hašek (hejtman Jihomoravského kraje) za obec Hrušovany u Brna starosta Miroslav Rožnovský.  

Ostatní články Ze života obce 




Přehled nejnovějších článků

Sokolské Brno 2015  |  Hlášení obecního úřadu 29. 5. 2015  |  Hlášení obecního úřadu 27. 5. 2015  |  Hlášení obecního úřadu 25. 5. 2015  |  Památník písemnictví na Moravě - červen 2015  |  Hlášení obecního úřadu 21. 5. 2015  |  Hlášení obecního úřadu 13. 5. 2015  |  Hlášení obecního úřadu 12. 5. 2015  |  Zájezd Klubu seniorů do Olomouce a Loštic 23. 4. 2015  |  Hlášení obecního úřadu 11. 5. 2015  |  Hlášení obecního úřadu 6. 5. 2015  |  Hlášení obecního úřadu 5. 5. 2015  |  Hlášení obecního úřadu 4. 5. 2015  |  PLACENÍ DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2015  |  Změna výkonného výboru FK1932  |  Hlášení obecního úřadu 30. 4. 2015  |  Hlášení obecního úřadu 28. 4. 2015  |  Hlášení obecního úřadu 27. 4. 2015  |  Hlášení obecního úřadu 24. 4. 2015  |  Hlášení obecního úřadu 23. 4. 2015