Aktuální hlášení obecního úřadu

Hlášení obecního úřadu 17. 4. 2015

Firma Cromtryck s.r.o. se sídlem v Hrušovanech u Brna přijme...  •  MUDr. Nováková příští týden bude ordinovat pouze ve čtvrtek 16. 4. 2015  •  Hortis zahradní centrum Židlochovice: slevy na vybrané zboží 18.–19.4.  •  Zapojte se do projektu „Třídění odpadu doma“  •  První jarní domácí fotbalová utkání FK 1932  •  Kominík z Křepic Tomáš Strouhal.  


Novinky z obecního úřadu

Třídění odpadu doma - popelnice na tříděný odpad do domácností

Obec Hrušovany u Brna usiluje o snížení objemu směsného odpadu, který je bezúčelně a za značné náklady odvážen na skládku. To je možné jen zkvalitněním a zefektivněním třídění odpadu. Připravuje se projekt Třídění odpadu doma.  Žádáme občany, aby do 30. 4. 2015 projevili svůj zájem či nezájem o popelnice na separovaný odpad (papír, plasty). Podrobné informace o projektu jsou v přiloženém informačním letáku níže.  

70. výročí osvobození obce

Starosta obce Hrušovany u Brna Miroslav Rožnovský si Vás dovoluje pozvat na pietní akt k příležitosti 70. výročí osvobození obce sovětskou armádou, který se uskuteční dne 17. 4. 2015.  

Kácení stromů v ulici Tyršova

Dnes bylo zahájeno kácení bříz v ulici Tyršova. Stromy budou odstraněny nejpozději do středy. Během této doby žádáme o trpělivost a opatrnost z důvodu ztížené průjezdnosti a průchodnosti ulice. Na podzim bude vysázeno 19 kusů javoru babyky (Acer campestre "Elsrijk") dle schváleného projektu.   

Nespokojenost s tzv. spádovostí nemocnic

Otevřený dopis starosty obce M. Rožnovkého vedoucímu Odboru zdravotnictví JMK ohledně nespokojenosti občanů s tzv. spádovostí nemocnic. Aktualizace 4. 3. 2015: Odpověď Ing. Čupery, vedoucího odboru zdravotnictví. Aktualizace 16. 3. 2015: K lékaři do Brna? Raději jinam (z tisku).  


Příspěvky pro vysílání kabelové televize

1. 4. 2015: Velikonoční dílnička. Louka plná broučků. Vítání občánků.

25. 3. 2014:  Miloslav Šťastný: 91 let. MDŽ v Klubu seniorů. FK 1932 V ZIMNÍ PŘESTÁVCE. Den otevřených dveří a zápis v mateřské škole. Obnova stromořadí v ulici Tyršova. 


Nejnovější příspěvky ze života obce

ROCKFEST POHOŘELICE 20. 6. 2015 pomůže Jeníkovi Dostálovi!  |  MDŽ v Klubu seniorů 4. 3. 2015  |  Dětský maškarní ples 15. 3. 2015  |  Schůze Klubu seniorů 18. 2. 2015  |  Mimořádná schůze rybářů 21. 2. 2015

ROCKFEST POHOŘELICE 20. 6. 2015 pomůže Jeníkovi Dostálovi!

Už sedmý ročník velkého open air festivalu 20.6.2015 v Pohořelických kasárnách, kde se schází víc jak 2000 diváků na rockové legendy, započal loni svou charitativní činností novu éru. Akce "ROCKEŘI PRO PATRIČKU... vynesla 54 000Kč a téměř 270kg víček a 14kg plechovek. Podařilo se tak zaplatit pobyt postižené Patričky v Klímkovicích.  

MDŽ v Klubu seniorů 4. 3. 2015

Dne 4. 3. 2014  uspořádal Klub seniorů pro své členky oslavu MDŽ. Prvním bodem programu této akce bylo vystoupení pěveckého sboru „HRUŠČATA“ při Základní škole v Hrušovanech u Brna s hudebním doprovodem  paní učitelky  Markéty Dvořákové.  

Dětský maškarní ples 15. 3. 2015

Sokol pořádal v sobotu 15. března od 14.00 v sokolovně Dětský maškarní ples s tombolou a s mnoha soutěžemi. Zábavu moderoval DJ Karel Hejl.  

Schůze Klubu seniorů 18. 2. 2015

Ve středu 18. února 2015   se konala  v Klubu seniorů   Výroční členská schůze  k výročí 10-ti leté činnosti  Klubu. Hlavní zprávu o uplynulém období  přednesl  pan Stanislav Pospíšil  - pověřená osoba  za vedení Klubu  jmenovaná  Radou obce  Hrušovany u Brna.  Této schůze se zúčastnili starosta obce pan Miroslav Rožnovský a místostarosta Ing. Mgr. Pavel Kadlec.  

Mimořádná schůze rybářů 21. 2. 2015

Mimořádná schůze rybářů ve věci žádosti o převedení místního rybníka „Vodárna“ na ulici Vodní do správcovství obce Hrušovany u Brna v sobotu 21. února 2015 od 14:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Hrušovany u Brna. Všichni přátelé vody jsou srdečně zváni.  

Ostatní články Ze života obce 
Přehled nejnovějších článků

Hlášení obecního úřadu 17. 4. 2015  |  Hlášení obecního úřadu 16. 4. 2015  |  Hlášení obecního úřadu 15. 4. 2015  |  ROCKFEST POHOŘELICE 20. 6. 2015 pomůže Jeníkovi Dostálovi!  |  Třídění odpadu doma - popelnice na tříděný odpad do domácností  |  70. výročí osvobození obce  |  Hlášení obecního úřadu 13. 4. 2015  |  Hlášení obecního úřadu 7. 4. 2015  |  Hlášení obecního úřadu 1. 4. 2015  |  Hlášení obecního úřadu 31. 3. 2015  |  Hlášení obecního úřadu 27. 3. 2015  |  MDŽ v Klubu seniorů 4. 3. 2015  |  Hlášení obecního úřadu 25. 3. 2015  |  Hlášení obecního úřadu 23. 3. 2015  |  Kácení stromů v ulici Tyršova  |  Hlášení obecního úřadu 20. 3. 2015  |  Hlášení obecního úřadu 19. 3. 2015  |  Hlášení obecního úřadu 16. 3. 2015  |  Dětský maškarní ples 15. 3. 2015  |  Hlášení obecního úřadu 11. 3. 2015