osvob_1a_1.jpg


Aktuální hlášení obecního úřadu

Hlášení obecního úřadu 17. 4. 2014

Oslavy výročí osvobození obce 18. dubna  •  MUDr. Boček (zubní ordinace) od 18. dubna do konce května neordinuje  •  Výprodej textilu ADOCO v Ořechově  •  KOVOLIT nabízí zaměstnání  •  Firma EKO KOMÍNY přijme...  •  Živé ryby 18. 4. od 13.15 do 13.30 hod  •  Babské hody 14. 6. 2014.  


Novinky z obecního úřadu

II. kolo elektronických aukcí

Vážení spoluobčané, opět máte možnost ve druhém kole přihlásit se do elektronické aukce na získání co nejlevnější dodávky plynu a elektřiny, kterou zajišťuje v naši obci firma eCentre. Sběr podkladů pro zájemce proběhne na OÚ v úterý 8.4 od 10-14 hod., středa 9. 4. od 13–17 hod., pondělí 14. 4. od 13–17 hod., úterý 15. 4. od 10–14, středa 16. 4. od 13–17 hod.,  

Informace z sběrného dvora odpadů

Změna provozní doby sběrného dvora odpadů. Nová služba – zřízení míst zpětného odběru. Podpora sběru baterií z domácností. Kontejner na textil – rozšíření sítě.  

Veřejná výzva na pracovní místo - pracovník sběrného dvora

OBEC HRUŠOVANY U BRNA Masarykova 17, 664 62 Hrušovany u Brna vyhlašuje veřejnou výzvu na pracovní místo - pracovník sběrného dvora  

Hodina Země 29.3. 2014 od 20:30 do 21:30

Obec Hrušovany u Brna se i letos symbolicky zapojí do Hodiny Země. Hodina Země je celosvětový happening propojující obce, firmy a jedince, kteří berou vážně své závazky vůči životnímu prostředí, zejména chápou závažnost probíhajících změn klimatu.  

Nové letecké fotografie Hrušovan

Nové letecké fotografie obce z podzimu 2013 najdete na stránkách  

Zrestaurování sedmi křížů

TISKOVÁ ZPRÁVA: Obec Hrušovany u Brna získala finanční příspěvek na projekt " Odborného zrestaurování sedmi křížů v k. ú. Hrušovany u Brna ". Jedná se o hodnotné drobné sakrální památky. Součástí projektu bude pořízení speciální ochranné obálky určené pro kopii nejstarší kulturní památky obce – smírčího kříže . Tato schránka bude kopii kříže vhodně prezentovat a zároveň chránit před vnějšími vlivy a případným poškozením. Projekt bude realizován v tomto roce 2014.  

Stěhování ordinací lékařů

Stěhování ordinací lékařů z 1. patra Zdravotního střediska do náhradních prostor bude probíhat v termínu 27. 2. – 2. 3. 2014.  


Nejnovější příspěvky ze života obce

MDŽ v Klubu seniorů dne 11.3.2014  |  Pasování prvňáčků na čtenáře 24. 2. 2014  |  Ples SZP Židlochovice 17. 1. 2014  |  Mikulášská nadílka v Klubu seniorů 3.12.2013  |  Upozornění Klubu seniorů

MDŽ v Klubu seniorů dne 11.3.2014

Dne 11.3.2014  uspořádal Klub seniorů oslavu MDŽ   pro své členky  v prostoru Klubovny Hasičské zbrojnice.  

Pasování prvňáčků na čtenáře 24. 2. 2014

Slibuji, že budu dodržovat pravidla a zákony naší knihovny a že budu slušně zacházet s každou knihou. Tak toto nám dnes slíbili všichni prvňáčci z naší školy. Jako každý rok, i letos touto dobou předvedli panu starostovi, paní ředitelce a paní knihovnici, že už umí všechna písmenka, že  je umí poskládat do slov i vět a  mohou se stát čtenáři naší knihovny. Pan starosta je pak žezlem  pasoval na čtenáře, dostali krásnou šerpu, průkazku - a už mohou i s rodiči chodit do knihovny.  

Ples SZP Židlochovice 17. 1. 2014

Dne 17.1.2014   se konal   39. Společenský ples " Spolku zdravotně postižených Židlochovicko"  ve sportovním areálu v Hrušovanech u Brna. K tanci a poslechu hrála hudba Amatéři. Byla zajištěna bohatá tombola.  

Mikulášská nadílka v Klubu seniorů 3.12.2013

Dne 3.12.2013  uspořádal Klub seniorů Mikulášskou nadílku pro své členy  v prostoru Klubovny Hasičské zbrojnice.  

Upozornění Klubu seniorů

Klub seniorů v Hrušovanech u Brna se od 1. listopadu 2013 schází pravidelně v Hasičské zbrojnici a to vždy v úterý ve 14 hodin.  

Ostatní články Ze života obce 
Přehled nejnovějších článků

Hlášení obecního úřadu 17. 4. 2014  |  Hlášení obecního úřadu 15. 4. 2014  |  Hlášení obecního úřadu 14. 4. 2014  |  Hlášení obecního úřadu 11. 4. 2014  |  Hlášení obecního úřadu 9. 4. 2014  |  Hlášení obecního úřadu 8. 4. 2014  |  Hlášení obecního úřadu 7. 4. 2014  |  II. kolo elektronických aukcí  |  Informace z sběrného dvora odpadů  |  MDŽ v Klubu seniorů dne 11.3.2014  |  Hlášení obecního úřadu 2. 4. 2014  |  Hlášení obecního úřadu 1. 4. 2014  |  Hlášení obecního úřadu 31. 3. 2014  |  Veřejná výzva na pracovní místo - pracovník sběrného dvora  |  Hlášení obecního úřadu 27. 3. 2014  |  Hlášení obecního úřadu 26. 3. 2014  |  Hlášení obecního úřadu 25. 3. 2014  |  Hlášení obecního úřadu 24. 3. 2014  |  Hodina Země 29.3. 2014 od 20:30 do 21:30  |  Hlášení obecního úřadu 19. 3. 2014